Den mørke triade

Oh sh...t !!!

Høres nesten ut som navnet på en kinesisk mafia, og kanskje det ikke er så langt unna sannheten heller når det kommer til stykke. Imidlertid så er dette den malende fellesbetegnelse på de absolutt "mørkeste" personlighetsforstyrrelsene som finnes; 

1. Psykopati, 2. Narsissisme & 3. Machiavellisme

Sadisme kunne like gjerne vært med her, men "Den mørke firkant" hørtes kanskje ikke like nifst ut?

Bruken av begrepet «mørk» innebærer at personer som innehar disse egenskapene har ondskapsfulle kvaliteter. Alle de tre mørke triade trekkene er konseptuelt forskjellige, selv om empiriske funn viser at de i stor grad er overlappende. De er alle forbundet med en ufølsom-manipulerende interpersonlig stil. Personer med slike personlighetsforstyrrelser må regnes som farlige for sine omgivelser, på mer enn en måte. Psykopaten mangler empati, Narsissisten mangler samvittighet og Machiavellisten er en mester i manipulasjon. Dette er mennesker som mangler evnen til å binde seg til andre eller de har evnen til bevisst å koble fra følelsene sine. I ekstreme tilfeller blir personer som har trekk fra den mørke triaden, kriminelle eller ender opp i psykisk sykdom. Men det er også mennesker blant oss som ikke har blitt diagnostisert, men allikevel har disse egenskapene. Hver av disse personlighetsforstyrrelsene blir behørig beskrevet i egne avsnitt på dette nettstedet.

Det må understrekes at begreps-sammenstillingen i diagrammet ovenfor tar utgangspunkt i min egen lekmanns-oppfatning av begrepene og sammenhengen mellom dem. Den normale personligheten agerer "ondskapsfullt" ut fra en ekstraordinær situasjon som oppstår, mens en med personlighetsforstyrrelse har lagt seg til en "ondskapsfull" adferd ganske tidlig i livet, som også vedvarer over lang tid. Den er ikke situasjonsbestemt, men snarere en iboende tilbøyelighet.

© 2019 Den skjulte psykopaten. 
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!