En lekmanns forsøk på å forstå det uforståelige


«People generally cannot believe themselves so easily manipulated and controllable. This is precisely why they are so easy to manipulate and control»

(Wilson Bryan Key)


De fleste grøsser når de hører ordet «psykopat». Det gjør jeg også. Den eldre garde, som mine foreldre kan sies å tilhøre, får kanskje en umiddelbar assosiasjon til motelleier Norman Bates (spilt av Anthony Perkins) i Hitchcocks Oscar (Academy Award)  nominerte skrekk- og thrillerfilm «Psycho» fra 1960. Dem som tilhører min generasjon, de middelaldrende, får kanskje tilsvarende assosiasjoner når det gjelder navnet Hannibal Lecter. Sistnevnte ble spilt av Anthony Hopkins i filmen «Nattsvermeren» fra 1991, også denne en film innen skrekk-thrillerfilm genren. I motsetning til filmen «Psycho», som bare ble nominert til 4 Oscar priser, så ble «Nattsvermeren» belønnet med 5 av de i alt 7 Oscar priser som den var nominert til. Den yngre generasjonen, representert ved mine to tenåringsdøtre, tenker kanskje først og fremst på «The Joker» (spilt av Heath Ledger) i Batman filmen «The dark knight» fra 2008. Også dette en film belønnet med 2 av de 8 Oscar prisene den var nominert til. Alle disse tre filmene er basert på foruteksisterende romaner eller tegneserier. Det er med andre ord liten tvil om at temaet som omhandler psykopati fenger bredt i befolkningen og har gjort det i generasjon etter generasjon både i Norge og i utlandet. I dag spilles det knapt inn en eneste krimserie eller en thrillerfilm uten minst en psykopatisk karakter på rollelisten. Kanskje en mer realistisk fremstilling av den skjulte «hverdagspsykopaten» er vist gjennom karakteren Eva Hansteen (spilt av Lena Endre) i TV2´s krimdramaserie «Frikjent» fra 2015-2016?  I denne serien følger vi alle dem som er ofrene for den verst tenkelige utgaven av den skjulte kvinnelige psykopaten, både i nær familie, i jobbsituasjonen, i vennekretsen og i lokalsamfunnet ellers. Serien fra britiske ITV fra 2017 om overbetjent Bancroft er en annen serie der en ekstrem variant av den kvinnelige psykopaten blir utbrodert i all sin gru. Men er denne fremstillingen av psykopater som en vanligvis ser på film eller leser om i romaner representativ, tilstrekkelig dekkende, eller i det hele tatt realistisk? Kan det tenkes at denne måten å presentere denne psykiske tilstanden på i underholdningssammenheng medfører at flere av de psykopatene som vi til daglig omgis av og eksponeres for blir usynlige for oss? Har termen «psykopat» blitt så stigmatiserende som følge av denne typen media fremstilling at til og med erfarne psykologer nøler med å ta ordet «psykopat» i sin munn når de skal omtale personer med bestemte personlighetsforstyrrelser? Det er denne problemstillingen jeg skal prøve å gi min lekmanns oppfatning av med bakgrunn i faglige publikasjoner og artikler av relativt ny dato, hovedsakelig fra psykiatrien selv. Den eldste publikasjonen jeg refererer til, med unntak av noen få «klassikere», er  fra rundt millennium skiftet. Det faglige materialet jeg har tatt utgangspunkt i er med andre ord helt «up to date» med hensyn til publiserte forskningsresultater. Det må understrekes at noen av disse publikasjonene jeg sikter til ikke er «tunge» faglige avhandlinger, men populærvitenskapelige oppsummeringer av publisert forskning fra de sist par tiår, hovedsaklig fra USA og Skandinavia. I tillegg så er det også personlige skildringer fra terapeuter, ofre av samlivspartnere eller nære familiemedlemmer med alvorlige personlighetsforstyrrelser. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Gjennom mine snart 25 år som psykolog har jeg fått til behandling noen som jeg oppfatter som mulige psykopater, men mest av alt har jeg fått deres familie, kolleger og venner til samtale og terapi. Det gjør inntrykk å se på nært hold hvordan man kan bli offer for andre menneskers manipulering, løgner og ondskap, og de vanskeligheter og lidelser det kan medføre. Det har ofte vært en rystende erfaring å være vitne til hvordan mange mennesker har blitt nedbrutt, syke, forvirret og opplevd seg maktesløse og ute av stand til å gjøre noe. Også sterke og velutdannede mennesker har relativt raskt kunnet miste selvfølelsen, troen på seg selv og grepet om egen tilværelse. Andre har uten at de er klar over det, blitt formet i psykopatens bilde, umerkelig og føyelig. Når de pårørende og andre i psykopatens omgivelser forteller om psykopatens anger, unnskyldninger, og forsikringer om bot og bedring, er det selvfølgelig lett å la seg overbevise. Psykopatene spiller på så mange motstridende strenger. Reaksjoner som svakhet og styrke, hat og kjærlighet, varme og kulde, fredelighet og aggressivitet, løgner og sannhet, er noen av psykopatens middel til å oppnå det de vil."  

(fra «Psykopatene blant oss» (2011)  av psykolog Anne Brudevold )

NB!: Nettsiden er under kontinuerlig oppdatering!

"The most reliable sign, the most universal behavior of unscrupulous people is not directed, as one might imagine, at our fearfulness. It is, perversely, an appeal to our sympathy." 

(fra "The sociopath next door" av Martha Stout) 

© 2019 Den skjulte psykopaten. 
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!