Empati & Sympati

«Du och jag, Alfred ....» 

 

Empati (fra gammelgresk, empatheia) er evnen til å sette seg inn i andres følelsesliv.

Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer (intellektuelt forstå) og andres uttrykk for følelser (emosjonelt oppleve) til å oppfatte hvordan en annen har det, men på den andres premisser slik at man ikke tolker den andres følelsesliv som om det var ens eget.

Et raskt søk på "empati" i nyhetsarkivet til tabloidpressen viser at det ikke alltid er like lett å vite hva Empati egentlig er. Empati er nemlig ikke bare det å bry seg om noen eller å kunne tenke seg til hvordan andre har det, eller å forstå eller å vite hva de føler. Det er for eksempel ikke empati når du gråter fordi du ser noen som er lei seg. Det er heller ikke empati når du gir penger til en tigger på gata. Ikke helt nøyaktig i alle fall, i følge Magnus H. Blystad, Stipendiat, Høyskolen i Oslo og Akershus. Det er mer riktig å si at empati er en liten del av disse følelsene, i hvert fall i starten. Det å gråte sammen med noen eller å gi penger til en tigger, kan heller kalles sympatiske eller pro-sosiale handlinger. Du trøster noen. Du ønsker å bedre noens livssituasjon. Det kan være at når vi konfronteres med glede og tristhet, så resonerer vi med disse følelsene fordi hjernens kjemi for glede og tristhet aktiveres, og umiddelbart skaper en emosjonell forståelse. Speilnevronene våre blir aktivert (Jaak Paksepp, psykolog og psykobiolog). Innen psykologien har forskere hevdet at det er en kobling mellom empati og pro-sosial atferd i snart 30 år, hvis ikke mer.

Men det er en tydelig forskjell der som det er verdt å merke seg. Empati er prosessen der du plukker opp at noen er lei seg i første omgang. Det er paraplybegrepet som innebærer alle aspekter som kan kobles til å forstå andres følelser. Ikke hva de føler, men hvordan de føler seg. I en empatisk situasjon forstår den som har empati for en annen hvordan denne opplever en situasjon eller tilstand. Empati kan være grunnlaget for prososial atferd (intensjon om å være til hjelp for andre), men trenger i seg selv nødvendigvis ikke å utløse prososial atferd. Empati er en dypere og indre følelse av å vite gjennom å fornemme andres dypere og indre følelser fordi det finnes en referanse i egen erfaring til de samme følelsene. For å oppøve en empatisk ferdighet trenger man med andre ord å høste erfaringer fra eget liv. Det er denne dypere og indre følelsen med andres følelser som mangler hos psykopater. Empati forutsetter derfor en tilgang til egne følelser, og samtidig forutsetter det evnen til å kunne sette seg selv og sine egne følelser til side for å kunne gi genuin omsorg og tilstedeværelse for en annen.

Det er altså viktig å skille mellom empati, som er å kunne forstå andres følelsesliv, og sympati som er å ha en positiv innstilling eller holdning overfor en annen. Man kan ha en positiv innstilling til noen uten å kunne sette seg inn i dennes følelsesliv, og å motsatt kunne sette seg inn i andres følelsesliv uten å ha en positiv innstilling til den andre.

I dag brukes termen empati først og fremst til å karakterisere måter å forholde seg til andre mennesker på. Å forholde seg til en person med empati vil bety å leve seg inn i den andres situasjon slik at man føler det den andre føler (affektiv empati), forstår hva den andre føler (kognitiv empati) og opplever situasjonen som den andres følelser (empatisk presisjon). Komponentene i empati er dermed:

  1. Affektiv empati, - som handler om å bli berørt av en annens følelsesmessige opplevelse.
  2. Kognitiv empati - som handler om å forstå den andres emosjonelle opplevelse.
  3. Empatisk presisjon - som handler om å lokalisere den opplevde følelsen man får fra en annens emosjonelle uttrykk som den andres emosjonelle opplevelse.

Empati er et abstrakt substantiv som kan brukes til å karakterisere situasjoner: man kan f.eks. si at "han møtte henne med empati", på samme måte som man kan si at "han så på henne med frykt i øynene". Det brukes også til å karakterisere relasjoner mellom mennesker: man kan f.eks. si at "vårt forhold er preget av gjensidig empati", på samme måte som man kan si at "jeg har ingen tillit til deg". Det er også vanlig å benytte ordet empati til å karakterisere enkeltmennesker: Man kan f.eks. si at "hun er full av empati", på samme måte som man kan si at "hun har ingen sorger". Adjektivet "empatisk" angir gjerne at det er mye empati til stede i en situasjon, relasjon eller hos en person. Eksempler: "Han møtte henne på en empatisk måte", "hun har et empatisk forhold til sine ansatte" og "han er en empatisk person".

Selv om empati regnes som en relativt kompleks ferdighet, er det påvist at ett år gamle spedbarn også har en enklere form for empati. Nyere forskning har også vist at rotter har tendens til å vise prososial atferd overfor andre rotter, som man antar har sammenheng med empati. Dessuten ser det ut til at hunnrotter har en noe større tendens enn hannrotter til å utvise prososial atferd.

Mennesker med visse personlighetsforstyrrelser hjemmehørende i "den mørke triaden", mangler helt eller delvis evnen til empati.  Konsekvensene av det kan bli brutale for de som omgås slike personer i nære relasjoner.

(Kilder: Wikipedia og forskning.no)

© 2019 Den skjulte psykopaten. 
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!