Personlighetsforstyrrelser

Hva er jeg?

Personlighetsforstyrrelse, eller gjerne omtalt som forstyrrelser i individets SELV, må sees på som en kompleks utviklingsforstyrrelse. Uhensiktsmessige personlighetstrekk  er de avvikende trekkene som hefter ved personer med slike personlighets-forstyrrelser. Disse trekkene viser seg alt i ung alder. Mellom 10 og 15 prosent av befolkningen har så avvikende personlighetstrekk at det er snakk om en personlighetsforstyrrelse i klinisk forstand. Flere personlighetsforstyrrelser kan forekomme samtidig. Det er vanlig at en har to eller flere personlighets diagnoser når det først er grunnlag for å sette en diagnose. Hva er det som ligger 

implisitt i dette begrepet personlighetsforstyrrelse egentlig? Det er vanlig å definere personlighetsforstyrrelser som rigide og varige mønstre i personligheten som på forskjellige måter fører til vansker for personen det gjelder, eller for omgivelsene. American Psychiatric Association  (APA) definerer personlighetsforstyrrelser som et varig mønster av indre erfaring og oppførsel som på en utpreget måte avviker fra forventningene til vedkommende kultur. Andre beskriver det som en form for utviklingsforstyrrelse som særlig berører mellommenneskelige forhold. Bra er det uansett ikke, samme hvilken definisjon man velger å bruke.

Det er mye snakk om "psykopati" på dette nettstedet. Begrepet psykopati inngår i dag ikke i psykiatrisk klassifikasjon i Norge (men er åpenbart på vei inn i daglig bruk igjen, også i psykiatrien via publikasjoner siden millenniumskiftet), men brukes mer som en beskrivelse av en bestemt type atferd. Et samlebegrep for lidelser hvor intelligensen er normal, og der det ikke er sikre holdepunkter for de vanlige symptomer på psykiske lidelser som angst, depressive eller psykotiske symptomer. Noen bruker dette kanskje også som et varselord. Et vær-varsom-ord. En psykopat vil i dagens klassifiseringssystem finne sin plass, og kunne diagnostiseres som en av i alt 9 kjente personlighetsforstyrrelser, eller i realiteten 10, siden den tiende er den «uspesifiserte» og dermed en «restkategori» som er en blanding av de andre 9, i følge WHO som står bak den internasjonale diagnoselisten ICD-10. Den internasjonale diagnoselisten er for øyeblikket under revisjon (IDC-11 er tilgjengelig fra 2019) og noen av diagnosene kan komme til å skifte navn og innhold. For øyeblikket gjelder den som står på siden her. Det er alvorlige og kompliserte greier dette, så "stay focused":

  1. Paranoid: Kjennetegnet av gjennomgående mistillit og mistenksomhet overfor andre mennesker. Tolker andres motiver som ondskapsfulle.
  2. Schizoid: Vedvarende tendens til å holde seg borte fra sosiale sammenhenger. Har begrenset evne til å uttrykke følelser.
  3. Dyssosial / antisosial (psykopat): Er ofte ansvarsløse, impulsive, svikefulle, irritable og aggressive. Utfører ulovlige handlinger og viser mangel på anger.
  4. Emosjonelt ustabil (borderline): Anstrenger seg desperat for å unngå å bli forlatt. Har ustabile og intense mellommenneskelige forhold, vedvarende ustabilt selvbilde, selvmordsforsøk, selvskading, kronisk følelse av tomhet, upassende, intenst sinne, paranoide tanker.
  5. Dramatiserende: Overdreven emosjonalitet og jakt på oppmerksomhet.
  6. Tvangsmessig: Karakterisert av orden, perfeksjonisme og mental og mellommenneskelig kontroll på bekostning av fleksibilitet, åpenhet og effektivitet.
  7. Engstelig / unnvikende: Lite modig, nervøs, trekker seg unna.
  8. Avhengig: Vedvarende og overdrevent behov for å bli tatt vare på. Fører til underdanighet, klengete adferd og frykt for adskillelse.
  9. Narsissistisk: Karakterisert av grandiositet (i fantasi eller adferd), behovet for å bli beundret og manglende empati.
© 2019 Den skjulte psykopaten. 
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!