VG+ artikkeloversikt 

NB!: Artiklene ligger tilgjengelig på avisens betalingsider

Psykopati / Sosiopati

Psykolog: Testen som avslører psykopaten

"Psykopater finnes i alle miljøer og de kan gjøre livet svært vanskelig for deg hvis du kommer tett på dem. Lever du i en destruktiv relasjon og lurer på om partneren eller kollegaen din er psykopat? Mange opplever at det er svært vanskelig å oppdage det - og det er også vanskelig å overbevise omgivelsene om at noen er psykopat. Her er psykologenes egen test."

Tekst av: Jørn E Kaalstad

09.09.2019

Psykopati

Stefan forlot kona for en psykopat

"Stefan har gått i terapi for å forsøke å forstå, men svarene har uteblitt. Tankene etter kaoset som oppsto slipper ikke taket i ham. Av og til lurer jeg på om hun fantes i virkeligheten eller om hun bare var en dukke? Følelsen min var hele tiden at alt bare var en fasade og at hun var tom. At det ikke fantes noe på innsiden, sier han".

Tekst av: Åsa Passanisi

29.04.2019

Psykopati

Fortvilet mor: - Jeg er redd datteren min

«Liv» begynte å oppdage visse egenskaper hos datteren i tiårsalderen og mener hun har oppdratt en datter som har utviklet psykopatiske trekk. Hun var et sjalu barn. Min datter og mann sto hverandre veldig nær, jeg ble på en måte utstøtt. Hun løy og diktet opp historier. Jeg trodde på alt hun sa, selv om mannen min sa at jeg ikke skulle stole på alt hun sier, sier Liv. Datteren løy stadig og diktet opp overdrevne historier, ifølge moren. Hun ble ofte tatt i løgnene og havnet i konflikter med de fleste. En ny, svensk studie ved universitetet i Uppsala har sett nærmere på to ulike typer problematikk hos tenåringer. I studien skiller man på to typer atferd:

Utagerende atferdsvansker, som innebærer: aggressivitet, protester mot voksnes krav, å bryte med normer, impulsivitet og hyperaktivitet.

Antisosial atferd, som innebærer: Mangel på empati, liten grad av skyldfølelse eller anger over å bryte normer.

Det er viktig å påpeke at begge disse former for atferd forekommer i ulik grad, fra «ikke til stede» til «relativt høye nivåer», i alle ungdomsgrupper. I studien var graden av antisosial atferd til en viss grad påvirket av graden av utagerende atferdsvansker, sier dosent ved institusjon for psykologi Karin Brocki. Hun er en av forfatterne bak studien.

Tekst av: Yasmin Sfrintzeris

11.06.2019

Psykopati

Hun tok fra meg alt av verdi

«Mari beskriver en kjølig, kontrollerende og manipulerende mor, som var ekstremt opptatt av seg selv, og sin egen vellykkethet og fasade. Som et lite barn har man ingenting å stille opp med. Når moren din forteller deg at du ikke er verdt noe, og at du egentlig er dum, ja så tror man jo på det. Hun gikk på «glasskår», og forklarer det som om hele hennes person gradvis ble utslettet".

Tekst av: Torstein Ruus

24.10.2014

Psykopati

Hjerneforsker: Fant ut at han har drapshjerne

 "Jeg kan ikke føle andres sorg og smerte, men jeg forstår kognitivt at andre kan føle det slik. Derfor spør jeg meg hele tiden: Hva ville en normal fyr gjort nå? Jeg har ingen emosjonelle bånd til den som står meg nærmest. Men jeg forstår hva mennesker vil ha. Derfor prøver jeg å gjøre ting for å glede familien min. Kan du få dårlig samvittighet? Helt ærlig ... Nei. Jeg elsker å være meg!"

Tekst av: Hanne Kreutz-Hansen

22.02.2015

Psykopati

Lett aggressiv? Her er tegnene på en sosiopat

"Stort sett er det vanskelig og tidkrevende å merke om noen er psykopat fordi du først senere vil kunne oppdage at du ble manipulert og brukt på en måte du ikke hadde ønske om, sier han. Sosiopaten er personen som kan være voldelig og har destruktiv atferd som åpenbart skader andre psykisk eller fysisk. Ofte helt uten formål. Mens psykopaten kanskje har mål om å skaffe seg en god stilling og manipulerer seg dit, vil sosiopaten kanskje ikke ha et annet mål enn å få utløp for en impuls".

Tekst av: Katarina Arnstad  

14.09.2018

Psykopati

Jeg levde med en psykopat i 20 år

"Jeg syntes vi hadde en dysfunksjonell familie, men jeg forsto ikke hvorfor. Hun var så opptatt av at alt skulle virke perfekt utad, men innad i familien var det manipuleringen og humøret hennes som styrte alt. Først i ettertid innså jeg at jeg hadde levd hele mitt voksne liv sammen med en psykopat, forteller mannen i 40-årene".

Tekst av: Hilde Kristine Misje

02.01.2018

Psykopati

Rune forteller: Slik var det å vokse opp med en psykopat mamma

"Han husker godt de gangene han kom hjem fra skolen som barn. Opprømt og glad for noe han hadde opplevd. Men så fort han ville dele historien med moren, ble gleden erstattet med usikkerhet og fortvilelse ... Under oppveksten var det mye kjefting og smelling. Og som barn tar man jo på seg skylden. Man går rundt med en kjempedårlig samvittighet hele tiden, sier Rune ... Jeg var et helt annet menneske ute enn det jeg var hjemme. Ute var jeg skravlete, avslappet og hadde godt humør. Det var to forskjellige verdener, rett og slett, sier han ... Svenn Torgersen, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og ekspert på personlighetsforstyrrelser, forteller at det verste for barn med psykopatforeldre er at hjemmet som skulle være beskyttelse mot verden kan være det mest utrygge sted å være ... Kjernen i problemet er mangelen på en trygg base, de mangler et sted hvor man får beskyttelse og støtte, sier han ... En psykolog sa en gang: Det blir som å spille en symfoni på piano uten alle tangentene, de spiller på de tangentene de har - men de hører ikke at det blir feil, de mangler jo tangenten for empati. For oss andre blir det umulig å resonnere oss frem til årsaken, fordi empati er en stor del av resonnementet, sier han" 

Tekst av: Yasmin Sfrintzeris

29.12.2018

Psykopati

Slik unngår du å bli utnyttet av andre

"Alle kan bli lurt av en psykopat. Ganske mange sier «jeg kan aldri bli utnyttet», men det er gjerne de som blir utnyttet, sier Erikson. Å ha for stor tiltro til sine egne evner er farlig, mener han. Psykopater leter etter svakheter. De som ikke forstår seg selv og sine svak sider er mer sårbare for å bli utnyttet, sier Erikson."

Tekst av: Yasmin Sfrintzeris 

04.01.2019

Psykopati

Slik er den kvinnelige psykopaten

"I 20 år levde Trond i et forhold hvor kvinnen han var sammen med viste sterke psykopatiske trekk. Det var først når han så hvordan oppførselen hennes gikk ut over barna, at han skjønte at han måtte reagere. I ettertid skulle han ønske at han sa ifra før. I ettertid har jeg sett at jeg burde tatt barna i forsvar mye tidligere. Men hva skal man gjøre da? Jeg elsket henne jo, og jeg håpet hele tiden på at ting ville bedre seg. Men det gjorde det dessverre ikke. Nå, noen år senere, er jeg fortsatt engstelig for hva fremtiden vil bringe, avslutter han. Randi Rosenqvist jobber som rettspsykiater, og er ikke i tvil om at temaet er tabubelagt for menn. Hun mener at menn som lever i parforhold med kvinner som viser sterke psykopatiske trekk ofte ikke skjønner det før det er for sent. Det er mye fokus på hvordan menn fysisk mishandler kvinner i et parforhold, men den psykiske terroren som disse kvinnene kan utsette partneren sin for, er også helt grusomt, sier hun".

Tekst av: Camilla Bergland

22.11.2014

Psykopati

18 tegn på at partneren din er psykopat

"Norsk psykologiforening anslår at det finnes 50 000 psykopater i Norge. Svenn Torgersen, professor i psykologi og ekspert på personlighetsforstyrrelser anslår at det finnes dobbelt så mange. Han angir et tall på nærmere 100 000. Professoren legger også til at kvinnelige psykopater er vanskeligere å oppdage. Kvinner er flinke sosialt og bruker mer subtile metoder for å rive ned selvfølelsen til partneren sin. Han presiserer at de fleste mannlige psykopater utfører vold, og at dette lettere kan oppdages av andre. De kvinnelige psykopatene rakker ned på partneren sin psykisk. Dette er ikke alltid lett å oppdage, sier Torgersen".

Tekst av: Malene Birkeland 

05.02.2016

Psykopati

Vi levde med en psykopat: Slik kom de seg ut av forholdet

"Når man er midt oppe i det er det enkelt å tenke at man er alene om det, at ingen forstår. Men slik er det jo ikke. Vi er mange som deler erfaringen av å ha vært i et dysfunksjonelt forhold, og vi kan hjelpe hverandre, sier Sara. Eva forteller at det er viktig å være oppmerksom på hvor raskt et forhold utvikler seg. Går det for fort og føles det for godt, skal man bli mistenksom. Det er en av de viktigste lærdommene. Jeg og Sara deler den erfaringen, og når jeg snakker med andre kvinner som har vært i lignende forhold, sier de det samme, forteller Eva. Mot slutten var jeg så tilintetgjort, at hans trusler ikke lenger hadde noe effekt på meg. Da innså han at forholdet var over. Det var ingenting mer å hente, sier hun. Han klarte ikke å komme inn på meg lenger. Les alt du kommer over om personlighetsforstyrrelse. Du kommer å forstå at du har med en «syk» person å gjøre - og at det ikke spiller noen rolle hvordan du oppfører deg Skriv ned alt du opplever. Det hjelper deg å se hva du blir utsatt for. Når forholdet er over - ha null kontakt. Blokker telefonnummeret, så du ikke faller for fristelsen og svarer."

Tekst av: Åsa Passanisi  

28.11.2018

Psykopati

Ekspertenes råd mot psykopater: Kom deg unna!

"Så mange som én av tyve nordmenn kan være psykopater. Siden de er manipuleringens mestre kan du bo sammen med en uten at du vet det. De færreste psykopater er drapsmenn eller overgripere. De fleste har en helt vanlig jobb, en helt vanlig kjæreste og lever tilnærmet vanlige liv. Du finner dem overalt, og det er flere psykopater blant oss enn det vi er klar over. De finnes i alle yrker og sjikt av befolkningen, sier psykolog og forfatter av boken «Psykopatene blant oss», Anne Brudevold. Hun mener at fem prosent av befolkningen anses for å være psykopater. Andre studier har funnet at tallet er nærmere én prosent. Det betyr at et sted mellom 50 000 og 250 000 nordmenn kan være psykopater. Psykopati er ikke lenger en diagnose i Norge, men begrepet brukes fortsatt i faglitteraturen. I stedet gis nordmenn i dag enten diagnosen antisosial eller narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Manipuleringen kan ofte være forkledd som omsorg, og det gjør det vanskelig å gjennomskue. En psykopatfar eller mor kan være nok til stede i barnets liv. De gjør det tilsynelatende riktige, men de gjør ut fra en intellektuell forståelse av hva man bør gjøre som forelder. Psykopati er en personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes ved mangel på empati og et grandiost selvbilde. De to grunntrekkene gir seg utslag i flere psykopatiske trekk: Ufølsom, kald, egosentrisk, ufeilbarlig, manipulerende, patologisk løgnaktig, bedragersk, svikefull, falsk, manglende anger og skyldfølelse, oppfarende, aggressiv, respektløs og overfladisk".

Tekst av: Fredrik Svendsen  

30.03.2014

Narsissisme

Narsissistiske foreldre kan være skadelig for barn

"Narsissisten er mest opptatt av sine egne behov, og gir barnet lite presise tilbakemeldinger. Resultatet kan bli at barnet blir overdrevent opptatt av å tilfredsstille forelderen, eller motsatt, at barnet trekker seg unna og prøver å klare seg selv. Begge deler kan gjøre det vanskelig å utvikle et godt forhold til seg selv". 

Tekst av: Peder Kjøst

30.08.2018

Narsissisme

Slik kan du avsløre narsissisten før de sluker deg

"Når forholdet var som John ville, var han rolig og kjærlig. Ifølge Sanna begynte hun å tilpasse seg til den lille kjærligheten han ga henne når ting gikk hans vei. ... Senere ble han voldelig mot barna, begynte å krenke meg verbalt og kalle meg tykk. Når jeg forsøkte å gå fra ham, brøt han alltid sammen og lovet bot og bedring ... Johns løfter om å skjerpe seg varte sjelden lenge. Snart var han i gang igjen, forteller Sanna, ... Hun begynte å kjenne seg mer og mer stresset, og korttidsminnet begynte å svikte ... Ved ett tilfelle merket Sanna at John chattet med andre kvinner. Hun fant også e-poster på datamaskinen hans. I en av dem beskrev han seg som en storsinnet familiefar som tok vare på fire barn, samtidig som samboeren hans lå i sengen hele dagen og var psykisk syk".

Tekst av: Åsa Passanisi 

20.11.2018

Narsissisme

Livet med en narsissist: Fant ut at kona solgte kroppen til andre menn

"Firebarnsfaren Jan trodde at han levde i et stabilt forhold fylt av kjærlighet. For tre år siden kom sannheten for en dag - da fikk han vite at hans kone prostituerte seg. Først ble alt helsvart, før det gikk opp for meg at jeg ikke kjente kvinnen jeg hadde levd med i 15 år. Da Jan traff Sofia gjennom en kontaktannonse var det som om alt falt på plass. Han nærmet seg 30 år og hadde fremdeles ikke funnet noen å dele livet med. Plutselig sto hun der. Og smilte. Jan minnes deres møte som om det var i går, og forteller at han ble forelsket ved første blikk. At Sofia var tolv år yngre enn ham og hadde en trøblete livshistorie bak seg, brydde han seg ikke om. Jeg var rett og slett forelsket og naiv. I ettertid ser jeg at det var noe som ikke stemte allerede i begynnelsen av forholdet".

Tekst av: Åsa Passanisi  

09.05.2017

Narsissisme

Ta testen: Er du sammen med en narsissist?

"Ifølge psykiatriprofessor Sigmund Karterud har rundt 30.000 av den norske befolkningen en narsissistisk personlighetsforstyrrelse ... En narsissist kan sjelden forandre seg. Han eller hun speiler seg kun i sitt eget bilde av seg selv, sier psykolog og relasjonekspert, Eva Rusz. I begynnelsen av et forhold er de ifølge psykologen ofte veldig sjarmerende og morsomme, men det kan ofte snu fort til sinne eller nedvurdering av partneren ... De mister ofte interessen hvis de føler at de har mistet sin opphøyede posisjon i forholdet, sier Rusz videre ... Forskjellen mellom en narsissist og en psykopat er at sistnevnte ikke er følelsesstyrt ... Psykiatriprofessoren sier det er vanskelig å si hvor grensen mellom normal narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse går. Psykiatriprofessoren sier imidlertid at det er fullt mulig for en med narsissistisk personlighetsforstyrrelse å få hjelp gjennom psykoterapi som virker mot personlighetsforstyrrelser. I likhet med Eva Rusz er han mer i tvil om de vil ønske dette selv: Er du veldig narsissistisk, har du en tendens til å skylde på alle andre. Og da er ikke motivet til å gjøre noe med seg selv til stede, avslutter han".

Tekst av: Leonore Nordin

19.02.2019

Machiavellisme

Denne ukjente forstyrrelsen er vanskeligere å leve med enn en psykopat

"Snill og omtenksom mot noen, men kalkulerende og iskald mot andre. De som lider av denne mer ukjente personlighetsforstyrrelsen er smartere og mer uforutsigbare enn både narsissisten og psykopaten. Er de gode nok så blir de aldri avslørt. Den som lever med en slik person lar seg selv bli manipulert, hele familien blir dysfunksjonell, sier Jeanett Paludan, forfatter av to bøker om personlighetsforstyrrelser og deres ofre. Varm og kald om hverandre. Helt tilfeldig og av ukjente grunner. Høres det kjent ut? I så fall har du møtt en person med machiavellisk personlighetsforstyrrelse. Ordet kommer fra den italienske diplomaten, politikeren, filosofen og forfatteren Niccolò Machiavelli som skrev boken «Fyrsten». Personlighetsforstyrrelsen inngår i det som i psykologien kalles «den mørke triaden», sammen med psykopati og narsissisme og er utbredt i befolkningen - men ikke like kjent. Om psykopaten er kalkulerende og narsissisten innbilsk, har personer med machiavellisme mulighet til å kjenne empati for noen utvalgte mennesker".

Tekst av: Åsa Passanisi   

02.02.2018

Personlighetsforstyrrelser 

Facebook avslører personlighetsforstyrrelser

"Har du psykotiske trekk som du ønsker å skjule for omverdenen? Da bør du være forsiktig med hva du legger ut på Facebook. Statusoppdateringer kan nemlig gi forskere nøkkelen til din psyke".

Tekst: Ukjent

29.11.2013

Psykisk vold

Emilie (27) opplevde psykisk vold i parforhold: Slik kom jeg meg ut

 "Jeg passet på å skrive ned hendelser jeg reagerte på underveis i forholdet, så jeg en gang kunne bla tilbake og minne meg selv på hvor skadelig han var for meg. .... Hjernen vil jo huske det som er hyggelig, det er nok en overlevelses-mekanisme, sier hun. Beck forklarer at det viktigste hun har lært av situasjonen, som hun gjerne vil minne andre på, er at man må stole på sin egen dømmekraft og holde seg til den".

Tekst av: Thea Roll Rakeng

10.10.2018

Kontrollerende partner

13 tegn på at du har en kontrollerende partner

"En kontrollerende partner kan gi deg et lavere og lavere selvbilde. Det er ikke alltid like synlig - men det kan være skadelig å leve med en partner som er kontrollerende. Det kan ta lang tid før du oppdager at du har en kontrollerende partner, mener hun, og peker på at mange av tegnene er skjulte og subtile. Ofte er partneren sjarmerende i starten. Så kommer varseltegnene du må være på vakt etter. En kontrollerende partner spiller på svakheter i deg. For eksempel ditt behov for bekreftelse eller din avhengighet til partneren, sier advokat og psykolog Grethe Nordhelle, som også har skrevet boken «Manipulasjon». Mange kontrollerende personer har også psykopatiske trekk, hevder hun. Vit at du kan stole på deg selv. Unngå å vise at du er emosjonell, da viser du svakhet - og det gir partneren enda mer makt. Tør også å sette ned foten for å beskytte deg selv og dine behov, selv om du er redd for sanksjoner."

Tekst av: Malene Birkeland 

19.07.2018

Kontrollerende partner

Slik takler du en dominerende partner

"En partner som er sjefete - og som noen ganger overkjører deg er slett ikke uvanlig, ifølge samlivsterapeut Bjørk Matheasdatter. Hun er også forfatter av boken «Å elske og bli elsket. Hvordan ta vare på kjærligheten?». Ifølge henne hviler alle kjærlighetsforhold på forståelse av disse grunnsteinene: jeg-et, du-et og vi-et. Et kjennetegn på at dere sliter er at den enes «jeg» er større enn den andres. Da blir det ikke rom for «vi». Noen er handlingens mann eller kvinne - som bestemmer og tar mye ansvar, men som i all hovedsak gjør det med gode intensjoner. Dette er det vanligste. Så har du dem som føler seg bedre enn partneren. Bedreviteren som gjerne har litt narsissistiske trekk - som snakker seg selv opp, og deg ned. Disse personene er vanskelige å leve med - og vanskelige å snakke med. Når du skal si ifra, så vær konkret. Si akkurat det som skjer. Beskriv hendelsen nøytralt uten å anklage. Vær konkret fordi det blir lettere å forholde seg til. Å leve i et forhold hvor du blir overkjørt, kan i verste fall føre til utroskap, skal vi tro Kollien Nygaard."  

Tekst av: Malene Birkeland  

28.06.2018

Utroskap

Elisabeth var utro - så ble hun gravid

"Du kan lyve for deg selv en liten stund, men til slutt vil det komme tilbake til deg. Å på nært hold kunne se smerten og ødeleggelsene som man påfører partneren sin, er uutholdelig. Det finnes ingenting som rettferdiggjør utroskap. Om man vil være med noen andre er det eneste riktige å gjøre det slutt først. Utroskap er feigt og egoistisk". 

Tekst av: Malene Birkeland

23.02.2017

Utroskap

11 menn og kvinner: Derfor var vi utro

"Samlivsterapeut Frode Thuen sier rundt 30 prosent av alle kvinner og menn er utro mot partneren sin minst en gang i løpet av livet. Notorisk utroskap: Man er gjentatte ganger utro, fordi oppmerksomhet fra andre tilfredsstiller et behov for oppmerksomhet og attraktivitet som en føler egen partner ikke klarer å gi. Mange skyver skylden for denne type utroskap over på egen partner, siden det er den manglende oppmerksomheten i forholdet som skaper behovet for å involvere seg med andre".

Tekst av: Hilde Kristine Misje

22.11.2012

Utroskap

Nordmenn forteller: Derfor er vi utro

"Til daglig lever hun et vanlig A4-liv med jobb, barn og mann. - Utroskapen er dopet mitt, sier kvinnen som forteller at hun gjentatte ganger har vært utro i løpet av over ti års ekteskapDet er en rus. En bekreftelse på at noen ser deg og synes du er fin, sier kvinnen i trettiårene til VG. Hun er mamma og kone. Har vært gift med samme mann i over ti år - og forteller at hun har vært utro hele ekteskapet. Med første barnet var jeg ikke sikker på om det var hans engang. Jeg tok farskapstest noen år senere, og det viste seg heldigvis at han var faren. Hun er usikker på hvor mange hun har vært utro med i årenes løp. Hun tipper at det kan ha vært omtrent ti stykker. Tre av dem var langvarige elskere. Mennene har hun møtt både på jobb og ute på byen. Det er så dumt. Jeg er jo veldig fornøyd med det jeg har. Jeg tenner skikkelig på mannen min, vi har et godt sexliv og mange felles interesser. Det er ham jeg vil være med. Men utroskapen, det er dopet mitt. Det å føle at andre begjærer meg. Hele spenningen rundt det, sier hun". Du lever et hemmelig dobbeltliv? Ja, jeg gjør det. Men vi lever bare en gang tenker jeg. Likevel er jeg livredd for å såre andre rundt meg, inkludert mannen min. Likevel risikerer du forholdet med ektemannen din? Ja. Jeg er selv skilsmissebarn og synes familie er veldig viktig - og jeg gleder meg til å bli gammel med ham. Men spenningen med å være utro trumfer det, dessverre. Jeg er nærmest manisk i de periodene jeg er utro, jeg bli så lett forelsket og betatt. Bekreftelsen jeg får fra andre menn blir som en avhengighet. Jeg kunne ønske det ikke var slik. I perioder har jeg selvsagt dårlig samvittighet".

Tekst av: Malene Birkeland

18.10.2018

Sexavhengighet

Ny forskning kan forklare sexavhengighet

"Den er belagt med skyld, skam og kamp mot indre demoner. Nå kan vitenskapen ha funnet naturlige forklaringer på hvordan sexavhengighet oppstår. Surfing etter porno i smug foran pc-en på jobben, tvangsmessig onanering på toalettet eller hemmelige seksuelle kontakter bak partnerens rygg. Alt dette er vanlige innslag i hverdagen til en sexavhengig. Det kan være det samme nevrobiologiske systemet som er involvert i ulike former for avhengighet, sier Jussi Jokinen, professor i psykiatri ved Umea Universitet. Ifølge Store Norske Leksikon hører «patologisk sexavhengighet» inn under impulsforstyrrelser. Aktiviteten er først skadelig når det går på bekostning av vesentlige livsområder. At du blant annet har en sterk trang til å utøve aktiviteten og manglende evne til å regulere aktiviteten. En ny studie foretatt av forskere ved Umeå universitet, Uppsala universitet og Karolinska institutet viser at høye nivåer av hormonet oxytocin i hjernen kan ha en forbindelse til sexavhengighet. Oxytocinsystemet i kroppen er en viktig biologisk faktor for sosiale relasjoner som pardannelser, å skape et fellesskap og å følge sosiale normer. Det forskes nå på oxytocinsystemet i forbindelse med flere typer avhengighet, og svaret på hvorfor det er så vanskelig å komme ut av avhengigheten kan ligge her. Tidligere forskning har funnet flere positive virkninger av oxytocin. Stoffet kan redusere stress og virke positivt mot angst og depresjon. Det kalles ofte for et «lykkehormon», men menneskehjernen og kroppen er komplekse systemer. Små endringer i oxytocinnivået kan ha stor påvirkning. Hvorfor noen tar til flasken, mens andre blir avhengige av sex, er et annet ubesvart spørsmål. Vi kan ikke peke på én enkelt årsak. Psykiatriske tilstander avhenger av en rekke forskjellige faktorer, der både arv og miljø spiller inn. For dem som har diagnosen hyperseksuell forstyrrelse, er det viktig å se fremover, og ikke bakover. Vår studie viser at det faktisk kan finnes en forbindelse til hvordan hjernen fungerer, sier Jokinen. Det er viktig å søke hjelp. Resultatene av for eksempel behandling med kognitiv terapi av sexavhengighet er lovende. Med gode relasjonelle erfaringer søker ungdom og unge voksne vanligvis etter en likeverdig partner de har ønske om å være nær, og som kan dekke både relasjonelle og seksuelle behov. Har du imidlertid en «relasjonserfaring» fra oppveksten eller i livet som har gitt deg dårlig kompetanse på relasjoner kan dette føre til et anstrengt forhold til sex. Tenningmønster er noe som kan etableres tidlig. For eksempel mener han at mange som higer etter bekreftelse og bruker sex for å få det, enten kan ha opplevd overgrep eller vokst opp i familier uten nærhet. Da kan man utvikle problematiske tenningmønster. Ved noen tilfeller kan det utvikle seg til en sexavhengighet: At du blir avhengig av bekreftelse - og bruker sex for å få det. Det etablerer seg et uheldig tenningsmønster som en likevel blir avhengig av fordi det blir en måte å forsøke å dekke grunnleggende behov på. Eksempel kan være overdreven bruk av pornografi, ekstremt tidkrevende eller utfordrende kontakt med partnere på nett, mange og kortvarige kjæresteforhold. Savnet etter en reell partner kan være stort uansett hvilke erfaringer vi har med oss, og ofte blir det gamle tenningsmønsteret med inn i forholdet, skjult. De virkelige utfordringene starter når dette oppdages av partner."

Tekst av: Malene Birkeland

25.10.2019

Tjuvfiske av partner («mate poaching»)

De som tar andres kjærester

"Nesten hvem som helst kan bli fisket, hvis bare fiskeren er pågående nok, utholdende nok og tilbyr de riktige tingene, sier psykolog og parterapeut Sissel Gran ... Metodene som brukes er svært effektive, sier hun. For kvinner handler det primært om å vise at de er seksuelt tilgjengelige og å styrke egoet hans ... Jeg tror det å være insisterende, å bite seg fast og vise tilgjengelighet, er en viktig psykologisk mekanisme som har mye større effekt enn man aner ... Fiskerne har en uempatisk side, for de er ikke så opptatt av hvordan dette er for de som blir sittende igjen, sier Sissel Gran ... Ifølge en studie hvor deltakerne beskriver seg selv kommer det frem at noen trekk er mer vanlige for de ulike «rolleinnehaverne»:

FISKEREN: Slem, utro, opptatt av erotikk, lite trofast, kjærlig.

Tekst av: Ingunn Saltbones 

01.08.2014

Manipulering

Slik avslører du manipulatoren

«Manipulasjon er en bevisst falsk eller usaklig presentasjon, som på en skjult måte og med hensikt, får andre til å gjøre noe fordelaktig for manipulator, som de ikke er klar over at de ellers ville gjøre. Slik definerer psykolog Grethe Nordhelle manipulasjon ... Er du emosjonell, følsom og kan være naiv innimellom? Da er du akkurat den manipulatoren er på utkikk etter ... Ofte kan manipulatorene være vanskelige å avsløre. Men de har noen metoder de bruker for å kunne påvirke deg slik at de får det akkurat som de vil. Kjenner du til disse, er det lettere for deg å ta kontroll over manipulatoren".

Tekst av: Edda Drægni 

18.03.2019

Psykiske vampyrer 

Energityvene: Disse menneskene er ikke bra for deg 

"Kanskje du opplever at du bruker mye tid og krefter på en venn, en kollega eller et familiemedlem, men føler at vedkommende aldri gir deg noe igjen - og at relasjonen dermed har blitt en byrde? Eller at du kjenner deg helt tom hver gang du har vært sammen med en spesiell kompis? Ekstra krevende er de relasjonene der den andre blir en slags psykisk vampyr, sier Liverød, spesialist i klinisk voksenpsykologi, og forklarer at det er noe med akkurat disse menneskene som gjør at de suger oss for all energi, samtidig som de skaper en slags tåke av frykt, skyld og forpliktelse i oss ... Og på den måten klarer de å kontrollere oss eller relasjonen vi har til dem, forklarer han ... Fenomenet Liverød beskriver kalles følelsesmessig utpressing, der utpresseren får sin vilje ved å spille på den andres samvittighet - og på finurlig vis klarer å få han eller henne til å føle skyld eller dårlig samvittighet uten at det egentlig er noen grunn til det ... Selv om du fungerer godt på alle områder i livet, kan personen ved hjelp av denne metoden klare å kontrollere deg og fange deg inn i en relasjon som kan ødelegge deg fra innsiden".

Tekst av: Christine Gulbrandsen

26.03.2019

Introvert

Henriettes kamp mot den indre ensomheten

"Det er ikke noe annet enn at jeg trenger mer tid i eget selskap enn jeg gjør sammen med andre. Men jeg trenger andre også. Det er bare balansen som er så viktig å respektere". 

Tekst av: Torhild Ribe

13.12.2018

Introvert

Sanna Sarromaa: - Jeg tillater meg hat og sinne

"Hvem er egentlig denne Sanna Sarromaa? Den finske vrangpeisen. Den rabiate og presise observatøren med den virtuose evnen til å hisse på seg det norske folk? Hun tituleres som «finne, feminist og forfatter» og er så negativ og klagete at finsk fjernsynsteater fremstår som et lystspill i forhold. Trives du på Lillehammer?

Nei, fy faen, sier Sanna og ler. Norge er en feig hyggeboble"

Tekst av: Guro Hoftun 

15.02.2019

Partype

Ta testen: Hvilken partype er du: Trygg, pågående eller unnvikende?

"Relasjonen du hadde til foreldrene dine i barndommen blir med deg og påvirker ditt voksne kjærlighetsliv, ifølge psykologisk forskning. Sjekk hvilken tilknytningstype du er - og hva du bør være klar over med tanke på parforforholdet ditt. Temaet er blant annet tatt opp i boken «Attached» av hjerneforsker og psykiater Amir Levine og psykolog Rachel Heller fra 2011. Ifølge forfatterne skiller mennesker i følgende tilknytningstyper; Trygg, Engstelig og Unnvikende. I tillegg ble det i 1986 foreslått enda en tilknytningsform: Utrygg desorganisert, som ble sagt å utvikle seg som følge av omsorgssvikt, vold og misbruk av barnet. Disse har større sjanse for å utvikle psykiske lidelser og er heldigvis mindre enn vanlig, opplyser psykolog og parterapeut i Parweb.no, Andreas Narum."

Tekst av: Edda Drægni 

 03.05.2019

Arv

Ny forskning: Personlighet er arvelig

"Hvorfor sliter noen mennesker med psykiske lidelser mens andre ikke gjør det? Norske forskere har funnet en sammenheng mellom arvelighet for personlighetstrekk og psykiske lidelser. Det er overlappende gener mellom diagnoser og personlighetstrekk, slår professor Ole Andreassen fast. Andreassen er leder for NORMENT, Norsk senter for forskning på mentale lidelser, ved Universitetet i Oslo. Senteret er involvert i flere store internasjonale forskningsnettverk som arbeider med hvordan genetikk, nevrobiologi og miljø henger sammen med psykiske lidelser. NORMENT har bidratt til flere gjennombrudd. I de store internasjonale studiene NORMENT er en del av, deltar over 200 000 mennesker med sitt arvemateriale. På en liten databrikke har forskerne kartlagt enorme mengder med genetisk informasjon. Med en million genvarianter kan de lete etter genetiske mønstre som sammenfaller med de ulike sykdommene. I tillegg har forskerne matet analysene med informasjon om våre personlighetstrekk. Deltakerne i forskningen har svart på spørsmålene i personlighetstesten Big Five. Der kartlegges fem grunnleggende personlighetstrekk som nærtagenhet, åpenhet for erfaringer, planmessighet, utadvendthet og medmenneskelighet. Henger våre personlighetstrekk sammen med genvarianter knyttet opp til psykisk lidelse? Ja, sier Andreassen. Depresjonsgenet gir alvorlige plager for de som rammes, men ses ofte hos personer med evne til refleksjon og gjennomtenking av hendelser og relasjoner. Flere kunstnere har depressive trekk og mener det har hjulpet dem til økt innsikt. De nye forskningsmaterialene viser at gener som er involvert ved depresjon, også er koblet til personlighetstrekket nærtagenhet og opplevelse av negative følelser. Forskning viser at de fleste psykiske lidelser går i arv - det gjør også personlighetstrekkene. Hvorvidt sykdommen overføres til barn er komplisert fordi lidelsen ikke skyldes et gen, men sammensetningen av en rekke gener. I tillegg spiller genetisk sårbarhet sammen med miljø. Genene forteller oss nemlig noe om hvordan arvematerialet vårt er, men miljøfaktorer og opplevelser i livet spiller også en rolle i hvordan de blir aktivisert. Gener spiller alltid sammen med miljøfaktorer. Personlighetstrekkene våre, der 40 prosent er nedarvet etter foreldrene, er vanskelig å forandre. Man kan imidlertid lære seg å gjøre det beste ut av sin personlighet, mener professoren."

Tekst av: Aslaug Tangvald-Pedersen

29.10.2019 

© 2019 Den skjulte psykopaten. 
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!