Hva kan gjøres for disse "galningene"?

Kan de hjelpes?

Glennz
Glennz

For å gjøre en lang historie brutalt kort; Ingenting! De kan ikke hjelpes. Eller rettere sagt, de vil ikke hjelpes. De aller fleste med disse typene personlighetsforstyrrelser er ikke motivert for å oppsøke psykiatrien for utredning eller terapi. Å tvinge dem har ingen hensikt da terapisituasjonen er avhengig av gjensidig tillit mellom terapeut og klient og en utredning er avhengig av innsikt i familie-historikk, innsikt i tidligere parforhold og uttalelser fra 3. person. Personer med diagnoser i den mørke triade skyr rett og slett psykiatere og psykologer som demoner skyr en katolsk eksorsist-prest. De har det stort sett fint med sin egen lidelse de. Det er istedenfor ofrene som må forholde seg til all dritten deres og oppsøker psykiatrien for hjelp, ... hvis de da kommer så langt. Blir psykopaten tvunget inn til samtaler med helsepersonell, psykologer, eller enhver form for saksbehandlere så tyr de i stor grad til løgner og manipulering. Dette er noe de kan og noe de trives med. Det er derfor nettsider som dette eksisterer og psykiatrien ivrer etter å få publisert lett tilgjengelig og lettfattelig informasjon om disse menneskene. Psykiatrien kan på det nåværende tidspunkt gjøre lite for dem, og hvis de ikke begår kriminelle handlinger og blir "buret inne" for dette, så lusker de hvileløst rundt i samfunnet på stadig jakt etter nye ofre. Sørg derfor selv for ikke å bli "psykopatens" neste offer!

© 2019 Den skjulte psykopaten. 
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!