Hvilken partype er du?

Tinder mate or true love, ... or something fare worse?

«Ta testen: Hvilken partype er du: Trygg, pågående eller unnvikende?» Relasjonen du hadde til foreldrene dine i barndommen blir med deg og påvirker ditt voksne liv, i følge psykologisk forskning (Andreas Narum, psykolog og parterapeut i Parweb.no). I følge psykologiens tilknytningsteori finnes det tre ulike arketyper for tilknytning. Vi tilhører alle én av dem. Kort sagt beskriver det hvordan vi responderer når vi blir såret, oppfatter en trussel eller blir skilt fra de vi er glad i. Mennesker i de ulike kategoriene skiller seg ifra hverandre i deres syn på intimitet og samvær, hvordan de håndterer en konflikt, holdninger til sex, deres evner til å kommunisere behov og 

ønsker og forventninger til partneren og forholdet. Disse tingene har kommet frem etter langvarig, omfattende og pågående forskning:

  1. Trygg tilknytningsstil: Mennesker som er komfortable med intimitet. Er ofte varme og kjærlige.
  2. Utrygg engstelig: Lengter konstant etter intimitet. Er ofte veldig opptatt av forholdet sitt og har en tendens til å bekymre seg for om kjærligheten deres er gjengjeldt fra partnerens side.
  3. Utrygg unnvikende: For disse er intimitet det samme som tap av selvstendighet. De prøver konstant å minimere nærhet.

I tillegg ble det i 1986 foreslått enda en tilknytningsform: 4. Utrygg desorganisert som ble sagt å utvikle seg som følge av omsorgssvikt, vold og misbruk i barndommen. Disse personene har større sangs for å utvikle psykiske lidelser og denne tilknytningsformen er heldigvis mindre vanlig, sier Narum. Denne tilknytningsformen gjør det vanskelig for dem som voksne å kontrollere sin adferd og å regulere sine emosjoner. Dette øker også risikoen for at de vil bruke vold. Slike barn står i fare for å utvikle et forvrengt selvbilde og lav selvfølelse som så følger dem helt inn i voksen alder. De føler seg mindreverdige. De står også i fare for å utvikle en høy grad av atferdsproblemer, angst, depresjon, og kan få problemer med oppmerksomhet og konsentrasjon. Det kan også medføre endringer i nervesystemet. Det igjen kan fører til at de ikke vet hvordan de skal reagere på andre i visse situasjoner. De blir hyperårvåkne. Tilknytningsmønstrene deres i voksen alder blir kaotiske. Selv om de som voksne individer blir oppmerksomme på dette, er det sannsynlig at de alltid vil mangle evnen til å inkorporere deres identitet inn i sine mentale representasjoner (Kilde: Utforsksinnet.no).

"Ikke alt som påvirker oss i kjærlighetslivet, er like lett å få øye på. Mye er skjult for oss, for eksempel følelser og behov vi ikke vedkjenner oss eller forstår, fortrengte og glemte opplevelser, og tapte minner. Vi bærer alle på uante ressurser og verdifulle skatter som kan berike kjærligheten - hvis vi bare blir oppmerksom på dem og tar dem i bruk. Men også på indre demoner og en sårbarhet som kan undergrave nærheten i forholdet."

Frode Thuen

© 2019 Den skjulte psykopaten. 
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!