Hundjevelen

Glemmer vi at det finnes kvinnelige "psykopater"?

Christian Bloom / www.bloom.no
Christian Bloom / www.bloom.no

(Teksten nedenfor er et utdrag  av en artikkel på Nettavisens  www.side2.no  forfattet av Guro Holmene 31.08.2016)

Psykiater Fred Heggen (overlege på Lovisenberg Diakonale Sykehus, og godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi) mener vi ikke må glemme at også kvinner kan være psykopater, og at dette er et viktig tema fordi man har undervurdert det faktum at det mest sannsynlig er like mange kvinnelige som mannlige psykopater i samfunnet. Kvinner blir gjerne ikke diagnostisert, men ender istedenfor ofte opp med å få behandling der menn får en diagnoseDe er skadelige for sine omgivelser og medfører lidelse for sine nærmeste. Heggen utdyper at en "psykopat" i psykiatrisk forstand er de antisosiale særtrekkene som kjennetegnes ved manglende empati, manglende anger og skyldfølelse. Det er en person som har en overfladisk sjarm, poserende stil, en som ikke tar ansvar for egne handlinger, en som handler impulsivt og ikke går av veien for å bruke vold. En som lyver og manipulerer. Egentlig mener man at det er en ondartet versjon av antisosial personlighetsforstyrrelse. Heggen mener videre at psykopati er blitt sett på som en maskulin personlighetsforstyrrelse, blant annet fordi de første psykopatistudiene foregikk i mannlige fengsler. Heggen mener vi derfor har sett oss blind på menns reaksjonsmønster og væremåte, og lett etter de samme uttrykksmåtene hos kvinner. Han tenker at kvinner kan være annerledes, og av den grunn unngår de også å få merkelappen psykopat.

Psykiateren påpeker likevel at målsettingen for en psykopat er lik hos både menn og kvinner. Målsettingen er å leve som en parasitt, som vil si at man utnytter et annet menneske. Man utnytter dem for det dem er verdt for å få det godt materielt, få økonomisk trygghet og man utnytter dem som mennesker og fratar dem menneskeverdet, utdyper Heggen. En kvinne kan lyve og manipulere minst like bra som en mann. Hun kan også ha manglende anger og skyldfølelse, null empati og hun kan være voldelig. Voldelige kvinner er et underrapportert fenomen, med høye mørketall og få anmeldelser.

På hvilken måte kan det gå utover familielivet at mor er psykopat?

For en slik person vil familien være en staffasje, og alt vil dreie seg om hennes behov og lyster. Hun vil lage et helvete hvis hun ikke får det som hun vil. Resten av familien vil frykte reaksjoner hvis vedkommende ikke får det som hun vil, sier Heggen og legger til et eksempel: Si det er en kvinne som treffer en mann som er skilt og har to barn fra før. Denne kvinnen vil ha barn med mannen, men sørger gradvis for at mannen må bryte kontakt med tidligere barn. Det skårer høyt på psykopati. Når det gjelder psykopati blant kvinner, er dette også et lite omtalt tema fordi det er stereotypisk at kvinnen er den gode omsorgspersonen, mener Heggen. En mor slår ikke, og tar vare på barna. Derfor blir man overrasket når en mor kan mishandle sine barn fysisk eller psykisk, eller slå sine ektefeller. Vi er ikke vant til å tenke i de baner, og glemmer ofte å spørre om det, understreker psykiateren og overlegen.

Begrepet psykopati inngår ikke i psykiatrisk klassifikasjon, men brukes mer som en beskrivelse av en bestemt type atferd. Heggen sier at det har gått litt inflasjon i ordet, at mange ofte sier «ekskona/eksmannen min er psykopat». Som psykiater og rettspsykiater påpeker Heggen at han kun har møtt noen svært få som faktisk er psykopater. Det er sånn at de vi kaller for psykopater har psykopatiske trekk, det er heldigvis svært sjeldent at noen faktisk er psykopater, disse er så ekstreme at man tror det nesten ikke.

Hvordan skal man håndtere en person som er psykopat?

Det man må gjøre er å få hjelp til å innse at det ikke er noe man kan gjøre. Hvis man har en psykopat i familien er det ikke annet enn å komme seg bort. Dessverre.

© 2019 Den skjulte psykopaten. 
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!