Referanser og anbefalt litteratur

NB!: Siden vil kontinuerlig bli oppdatert med nye referanser

Psykopattesten

Forfatter: Dag Øyvind Engen Nilsen

Kagge forlag (2019)
Kagge forlag (2019)

Det du må vite for å styre unna psykopatens nett. Eller komme deg ut hvis du allerede er fanget. De finnes overalt. Du kan møte psykopaten på arbeidsplassen, i vennegjengen og i din nærmeste familie. De kan være både tillitsvekkende og sjarmerende, men psykopatens eneste mål er makt. Og målet helliger alle midler. De som lar seg lure blir manipulert og utnyttet i så stor grad at de ofte bruker mange år på å bli seg selv igjen. Denne boka gir deg kunnskapen du trenger for å se faresignalene og gjennomskue spillet. "Psykopattesten" er skrevet av psykolog Dag Øyvind Engen Nilsen som underviser i psykologisk testmetodikk. Testen han har utviklet gir deg innsikt i hvordan psykopaten skiller seg fra oss andre. Du får også fortellinger fra virkeligheten og råd for å komme deg ut av psykopatens grep. 

Angst - hva er du redd for? Hvorfor er angsten viktig? Hva kan du gjøre med den?

Forfatter: Peder Kjøs

Kagge forlag (2019)
Kagge forlag (2019)

Redsel er den naturlige reaksjonen på selvinnsikt. Det er skremmende å oppdage hvor liten du selv er, og hvor stor og farlig verden kan være. Denne redselen skjuler vi for oss selv. Bare slik kan vi leve gode liv. Men noen ganger kjenner vi likevel at noe truende lurer like utenfor den trygge sirkelen vi lever i. Redselen viser seg som angst - som en tilsynelatende irrasjonell frykt for noe vi vet er ufarlig, eller som en frittflytende, udefinerbar redsel. Lysten til å bli kvitt angsten er forståelig. Men hva går du glipp av hvis du prøver å overse den? I denne boken inviterer psykolog Peder Kjøs til en utforskning av hva angsten kan fortelle deg om deg selv og om det livet du lever. Med utgangspunkt i psykologisk teori og forskning, filosofi, kunst, litteratur og erfaringer fra sitt eget liv og som terapeut i mer enn tjue år tar han for seg angstens betydning og hvordan du kan håndtere den.

Psykopaten - Narsissisten

Forfatter: Mary Ann Myrvang

En selvhjelp lærebok om hvordan lettere avdekke, takle og forsvare deg mot mennesker som er påført lidelsen psykopati eller narsissisme. De er mennesker som mener det er rett å ofre andre for å få tilfredsstilt egne behov. Som lurer oss med sitt rollespill, ved å sjarmere og manipulere omgivelsene for å oppnå det de vil. De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker. I deres fotspor finnes mange ødelagte liv. De er egosentriske, selvopptatte og selvsentrerte i en grad som er ufattelig for vanlige mennesker å forstå. Alt vurderes bare utfra nytteverdien for dem selv. Gjør de noe for andre, er det for å dra fordel av det siden. Narsissistisk skadede mennesker finnes i alle lag av folket, både blant menn og kvinner. Opptil 13 % av den norske befolkning kan ha narsissistiske eller psykopatiske trekk med ulike grader av empati. Det betyr at de lever midt iblant oss alle. Det betyr at gjennomsnittlig hver 8. nordmann har disse trekkene, uten at de fleste av oss er klar over hvem de er. Mennesker som kan påføre oss alvorlig skade og tap på alle områder av våre liv, helse og frihet. Du blir også kjent med hvordan mennesker blir påført disse lidelsene, som oftest skjer i barndommen. Internasjonale undersøkelser har avdekket at over 90% av de som begår overgrep mot barn har narsissistiske trekk.

NB!: Gratis tilgjengelig i digitalt format på Internett!

Affekt og kognisjon

Forfatter: Elisabeth Normann

Universitetsforlaget (2019)
Universitetsforlaget (2019)

«Affekt og kognisjon» handler om å forstå hvordan mennesker dras mellom ulike hensyn og noen ganger ender opp med å ta beslutninger som kan virke uforståelige. Det handler om å belyse menneskets irrasjonelle sider. Hvordan vi noen ganger kan la oss styre av følelser snarere enn fornuft. Hvordan vi kan ta beslutninger som virker kloke der og da, men som virker ubegripelige for andre, og senere kanskje også for oss selv. Forfatteren viser hvordan affekt kan hjelpe oss til å huske mer, løse problemer mer effektivt og ta bedre beslutninger. Vi får innblikk i hvilken rolle tankene spiller i emosjonelle reaksjoner, og hvordan kognitive mekanismer kan brukes for å regulere affekt. Forfatteren drøfter også temaene bevissthet og intuisjon. Boken er av verdi for alle som vil lære om samspillet mellom tanker og følelser. Elisabeth Norman (f. 1972) er professor i generell psykologi ved Universitetet i Bergen og UiT Norges Arktiske Universitet, med doktorgrad i kognitiv psykologi. Hun forsker primært på ytterkantbevissthet, intuisjon, metakognitive følelser og andre fenomen som utspiller seg i grenselandet mellom affekt og kognisjon. Norman har siden 2012 undervist i affekt og kognisjon. 

Omgitt av dårlige sjefer - grunnen til at god ledelse er så sjeldent

Forfatter: Thomas Erikson

Gyldendal (2019)
Gyldendal (2019)

Hva slags type sjef er DIN sjef? I Omgitt av dårlige sjefer lærer du å hanskes med de mest håpløse sjefene du kan forestille deg. Thomas Erikson, mannen bak suksessbøkene "Omgitt av idioter" og "Omgitt av psykopater", vet hva han snakker om. Selv har han vært både sjef og ansatt, og i sin jobb som lederutvikler har han møtt alle typer sjefer. Hvis barna dine ikke oppfører seg slik du forventer, kan du alltids endre taktikk i oppdragelsen av dem. Om du har en bekjent som er en drittsekk, kan du bare la være å treffe vedkommende igjen. Men om du har en sjef som er urettferdig og stiller urimelige krav, er det plutselig ikke så enkelt å vite hva man skal gjøre. På en lett og underholdende måte viser Thomas Erikson i "Omgitt av dårlige sjefer" hvordan du kan påvirke din sjefs måte å være på. Den beskriver også hva som er den perfekte lederprofilen. I boken finnes dessuten et bonusspor til sjefen: "Omgitt av latsabber - hvorfor visse ansatte sliter med å få jobben gjort". Denne delen av boken er en manual i hvordan du som sjef håndterer ansatte som sluntrer unna.

Omgitt av psykopater - slik unngår du å bli utnyttet av andre

Forfatter: Thomas Erikson

Gyldendal (2019)
Gyldendal (2019)

Oppdag manipulatoren i din nærhet! Frittstående oppfølger til bestselgeren "Omgitt av idioter" Har du noen gang støtt på en person som er usedvanlig karismatisk, sjarmerende, trivelig og hjelpsom? Som alltid har et kompliment i beredskap, og som garantert får deg til å føle deg bra? Du tror på det du får høre, selv når det låter falskt, fordi det føles så bra. Men det som virker for godt til å være sant, er jo nettopp ofte det... Det finnes mennesker som leter seg frem til svakhetene dine for å kunne utnytte deg mest mulig. Denne boken avslører metodene de bruker. Ut fra den psykologiske DISA-modellen, som viser om din personlighetstype er rød, gul, grønn eller blå, får du verktøy for å oppdage faren i tide - og bli bevisst hvordan akkurat din personlighetstype kan utnyttes av noen med en skjult agenda. "Omgitt av psykopater" er like relevant i jobbsituasjoner som i private relasjoner.

Omgitt av idioter - hvordan forstå dem det ikke går an å forstå

Forfatter: Thomas Erikson

Gyldendal (2018)
Gyldendal (2018)

Hvilken farge er du? Nå kommer "Omgitt av idioter" på norsk - den fargerike bestselgeren alle snakker om! 450 000 lesere i Sverige og solgt til 40 land. Er du «gul» og impulsiv eller «blå» og analytisk? Eller kanskje «rød» med en tendens til å dominere de rundt deg? "Omgitt av idioter" beskriver på en lettlest og underholdende måte en av verdens mest kjente metoder for å vise ulikheter mellom oss mennesker. Med vitenskapelig bakgrunn og eksempler fra hverdagen gir boken et konkret hjelpemiddel for å forstå de viktigste forskjellene på ulike personligheter og kommunikasjons typer. Har du noen gang forsøkt å ta opp noe med en partner, en venn eller en kollega, og så har ingenting gått som planlagt? Eller i forvirring forlatt et møte med en følelse av at du ikke forsto de andre som var der? Er det deg eller de andre det er noe i veien med? Velkommen til en hel rekke aha-opplevelser, det kan nemlig hende at ingen av dere er idioter. Etter å ha lest denne boken kommer du til å forstå mer av omgivelsene dine og hva de prøver å fortelle deg.

Gener - en personlig historie

Forfatter: Siddhartha Mukherjee

Press (2018)
Press (2018)

Hva er tidenes viktigste detektivhistorie? Fortellingen om menneskenes kamp for avsløre hemmeligheten om oss selv - koden som forteller hva som gjør oss til mennesker. Hva skjer når vi mennesker nå er i stand å «lese» og «skrive» den koden selv - og dermed forme og forandre skjebnen til våre barn, deres barn og etterkommere igjen, potensielt sett til hele menneskeheten? Knapt noe felt innen medisinen og naturvitenskapene har større betydning for våre liv og vår framtid i dag enn genetikken. Likevel kjenner de færreste mer enn bare biter av de enorme oppdagelsene som skjer på feltet hvert eneste år - og nesten ingen er i stand til å forklare genetikkens grunnleggende prinsipper og mekanismer. Med Gener har medisineren og Pulitzer-vinneren Siddharta Mukherjee gitt oss en lysende klartenkt og samtidig intenst spennende framstilling av genetikkens historie fra de gamle grekerne fram til det som kanskje er nåtidens største vitenskapelige revolusjon: oppdagelse av det menneskelig genomet.

Mukherjee gir liv til menneskenes tusen år lange søken etter å finne nøklene til vår egen arvelighet, lyser opp genetikkens innfløkte og komplekse problemer - og viser hvordan vitenskapens oppdagelser påvirker våre liv, personligheter, skjebne og valg. Gjennom hele framstillingen er Mukherjees egen familie og dens tragiske og forvirrende kamp med schizofreni og psykiske sykdommer flettet inn - som en påminnelse om hvordan arvelighetens gåter former oss, og griper inn i alle våre liv. Gener er en unik litterær formidlingsbragd - og obligatorisk lesing for alle som er opptatt av menneskenes vesen og framtid. Dette er samtidens aller mest avgjørende spørsmål - gjenfortalt og forklart av en sann litterær mester.

Psykiske lidelser - forståelse, diagnostikk og juss

Forfattere: Alv A. Dahl & Anders Løvlie

Universitetsforlaget (2018)
Universitetsforlaget (2018)

Finnes det overhodet psykiske lidelser? Og hva er i tilfelle de psykiske lidelsenes vitenskapelige grunnlag og den beste måten å forstå dem på? Hva er adekvat diagnostikk, hvem har definisjonsmakten og hvilke verktøy kan gi nyttige svar? Hvor utbredt er over- og underdiagnostikk, og hva er følgene av feildiagnostikk? Dette er viktige spørsmål i et samfunn der diagnose er inngangsporten for behandling, ytelser fra NAV og forsikringsselskap, sosial status, økonomi, og ressursfordeling og prioriteringer i helsevesenet. Norsk psykiatri trenger en bok om sykdomsforståelse og diagnostikk som kan øke kunnskapene om disse viktige, men vanskelige problemene. Boken omhandler også rettslige reguleringer av betydning for den som skal stille diagnoser og for den som får en diagnose. Boken er skrevet både for studenter i helsefag og medisin og for andre som arbeider med mennesker med psykiske lidelser. Alv A. Dahl er spesialist i psykiatri og var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo fra 1992 til 2003. Han har skrevet en rekke lærebøker. Anders Løvlie er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Ekskludert - når narsissisten vil knuse deg

Forfatter: Anita Sweeney

1st wave books & art (2018)
1st wave books & art (2018)

Dette er hennes tredje bok om alvorlige personlighetsforstyrrelser som narsissisme og psykopati. Denne boken, innleder en serie litt kortere temabøker, der Sweeney dykker ned i materien på bestemte områder av adferden til narsissister, som svertekampanjer. Når du er utsatt for en svertekampanje vil du naturlig nok løpe rundt fortvilet og forklare at du blir løyet om av en narsissist eller psykopat, at vedkommende du selv har skrytt hemningsløst av i begynnelsen av forholdet, egentlig er en mishandler. Historien andre alt har hørt av narsissisten, stemmer ikke med din, og du blir kanskje forbannet når de ikke vil tro deg og lurer på om de er både blinde og døve. Mens narsissisten rolig og saklig har løyet på en troverdig måte uten samvittighet, kaver du rundt og forsøker å slukke branner hos mennesker som allerede har gjort seg opp en mening på falske premisser. Dine menneskelige reaksjoner på denne ondskapsfulle uretten, virker mot sin hensikt og bekrefter mer enn avkrefter det narsissisten har fortalt om deg. Du virker ustabil, amper og usaklig. Med andre ord oppfører du deg irrasjonelt utad, noe narsissisten selvsagt har lagt opp til. De legger også opp til at du skal bli ekskludert fra ditt eget liv gjennom denne psykologiske gapestokken de setter deg i. Aller helst skal du stå alene ribbet for nettverk, verdier og verdighet gjennom sine angrep på deg som person. Hvorfor lar så mange seg bedra av narsissister? Hvorfor bidrar folk til å utføre narsissisters karakterdrap og svertekampanjer? Hva kan du og jeg gjøre for å hindre at mennesker blir utsatt for disse ondskapsfulle handlingene? Er det et liv etter en svertekampanje?

Følelser - ditt indre navigasjonssystem

Forfatter: Astri Hognestad

Flux (2018)
Flux (2018)

Hva er følelser? Hva tjener de til? Hvordan kan vi bli bedre kjent med dem? Hva skjer når vi mister kontakten med dem, og hvordan forholder vi oss til dem når de styrer oss? Astri Hognestad belyser disse spørsmålene fra et psykologisk perspektiv og fra kunnskap vi har om hjernen. Hun viser hvor viktig det er å anerkjenne de følelsene vi faktisk har, enten de er gode eller vonde. I beste fall lærer vi å romme og forholde oss til følelser i oppveksten, men mange av oss trenger å utvikle denne evnen videre i voksen alder. Noen ganger må vi se på følelser knyttet til fortiden for å forstå hvorfor vi reagerer som vi gjør. Først da kan følelsene bli det de er ment å være - en hjelp til å navigere i livet. Forfatteren gir oss konkrete historier fra sin kliniske praksis som psykoterapeut, og fra dagliglivet ellers. Slik gjør hun vanskelige temaer forståelige og livsnære. Boken tar opp mange ulike sider ved følelseslivet vårt, og gir en utvidet forståelse av følelsenes betydning i livet.

Personlighet til besvær? Mestringsbok ved personlighetsproblemer

Forfatter: Geir Thingnæs

Hertervig akademisk (2017)
Hertervig akademisk (2017)

For mange mennesker er uhensiktsmessige personlighetstrekk et stort problem. Denne boken handler ikke om hvordan vi kan forandre personligheten, men å lære å forholde seg til oss selv på en annen og bedre måte. Målet er å mestre tankene, følelsene og handlingen slik at vi fungerer bedre og aksepterer oss selv på godt og vondt. Da kan vi bli den beste utgaven av oss selv, til glede for oss selv og de vi omgås. Når personligheten hemmer og ødelegger livene våre, er det nødvendig å bli bedre kjent med oss selv. Vi må undersøke hvordan personligheten fungerer, både i forhold til oss selv og andre. Vi må derfor fokusere både på egne og andres tanker, følelser og handlinger. Det er ikke alltid så lett å se eller forstå at personlighetstrekkene kan skape problemer. Hvordan kan vi registrere noe vi ikke ser eller forstår? Det kan likevel hende at måten vi tenker på, føler på eller handler på, oppleves som problematisk for oss selv og skaper problemer for andre. Da kan vi si at vi har en personlighet til besvær. Boken henvender seg først og fremst til de som sliter med personlighetsrelaterte problemer, men også til behandlere, pårørende og andre interesserte. 

Sannheten seirer - Når masken faller

Forfatter: Anita Sweeney

1st wave books & art (2017)
1st wave books & art (2017)

Anita E. Sweeney er skribent, forfatter og utdannet journalist. (HiO 1997) Skriving har vært en livslang lidenskap og har resultert i artikler, blogger og bøker. Hun har i tillegg et sterkt samfunnsengasjement og er samfunnskritiker. Narsissister er ikke som oss, de er rovdyr i menneskedrakt som jakter på noe de er totalt avhengig av for å leve, noe de finner hos mennesker med empati og samvittighet. Deres jakt er livslang og slett ikke alltid så vellykket som de vil vi skal tro og Sweeney avslører hvorfor. Hvordan klarer narsissister å gå fra ett forhold til et annet uten at det ser ut til å påvirke dem? Var de noensinne glad i deg? Hvordan kan de gjøre så mye faenskap mot andre, mishandle og forsømme egne barn, lyve, bedra og stjele og samtidig spille uskyldige ofre som nesten alltid slipper unna? Hva er grunnen til at de klarer å lure oss overhodet, og har de noen svakheter selv? Når du fjerner maskene og gjennomskuer spillet til narsissistene, skjønner du hvor feige og svake de egentlig er. For ikke å snakke om deres nettverk av «flygende aper» og medløpere som skjermer dem og går deres ærend. Du får vite hva deres største frykt og svakheter er og hvordan en kollapset narsissist oppfører seg. Egentlig har narsissister større grunn til å frykte oss enn vi har til å frykte dem. Ved å eksponere dem kan sannheten omsider seire, påstår Sweeney.

Psykopati og kjærlighet - om nære relasjoner med antisosiale mennesker

Forfatter: Daniel Sundkvist

Kolofon (2017)
Kolofon (2017)

Å bli utsatt for en psykopatisk eller narsissistisk forførelse er noe utenom det vanlige. Først oppleves det som magi og en lykkerus. Deretter starter marerittet. Boken du holder i hånda vil fortelle deg hvorfor du har vært gjennom et brudd du hverken ønsket eller var forberedt på, hvorfor så mange ting både under relasjonen og etter bruddet opplevdes så forvirrende og hvorfor det er mye vanskeligere å bli deg selv denne gang enn etter tidligere brudd. Antakelig er du blitt forført og forkastet av en person med en antisosial personlighetsforstyrrelse. Lær hva som skjedde og hvordan å unngå at det skjer igjen. Boken vil også være aktuell for deg som mistenker at du har en psykopatisk slektning eller venn. Den henvender seg til både kvinner og menn. Forfatteren bak boken er sykepleier og ble selv utsatt for psykopatisk forførelse. Ikke bare en men tre ganger. Den siste av de tre ble den nødvendige oppvekkeren for å lære, forstå og bryte mønsteret. Forfatteren driver i dag bloggen med samme navn som boken, .Psykopati og kjærlighet", i tillegg til begrenset kursvirksomhet og rådgivning. Forfatteren deler i boken sine observasjoner og erfaringer med leseren for å kunne identifisere en relasjon med en psykopat eller en annen giftig person og kutte kontakten.  

Hjerteforeldre

Forfattere: John M. Gottman & Joan Declaire

Panta forlag (2017)
Panta forlag (2017)

I "Hjerteforeldre" presenterer  Dr. John Gottman, forsker og psykolog, oppsiktsvekkende forskning om foreldre og barn. Den viser at det du gjør som mamma eller pappa i de kritiske øyeblikkene er med på å bestemme hvor barna dine ender opp sosialt, helsemessig, emosjonelt og karrieremessig. Basert på professor Gottmans epokegjørende forskning gjennom mer enn 40 år, og ellers nyere forskning innen utviklingspsykologi, beskriver boken hva som skal til for å bygge barnas selvtillit og styrke og støtte på alle livets områder. Denne forskningen viser at det er én foreldreaktivitet som har spesielt stor betydning; Emosjonstrening. Altså det at foreldrene bevisst prøver å hjelpe barnet til å gjenkjenne, regulere og uttrykke sine egne følelser, og til å forstå og håndtere andres følelser. På denne måten stimuleres ikke bare barnets emosjonelle utvikling, men også sosial og kognitiv vekst. "I min egen forskning oppdaget jeg at kjærlighet i seg selv ikke er nok. Selv om foreldrene var engasjerte, varme og tilstedeværende, hadde de ofte en holdning til egne barns følelser som gjorde at de ikke klarte å snakke med barna når de var leie seg, redde eller sinte. Emosjonsfokuserte foreldre fikk barn som senere ble hva vitenskaps journalisten Daniel Goleman kaller emosjonelt intelligente. Nøkkelen til vellykket foreldreskap er basert på den dype kjærligheten du føler for barnet ditt, og kommer til syne gjennom empati og forståelse. Godt foreldreskap begynner i hjertet og utvikler seg fra situasjon til situasjon ved at du tar fatt i barna hver gang følelsene deres løper løpsk. Foreldreskapets hjerte er å være til stede på en bestemt måte når det virkelig gjelder".

Becoming the narcissist's nightmare - how to devalue and discard the narcissist while supplying yourself

Forfatter: Shahida Arabi

Createspace Independent Publishing Platform (2016)
Createspace Independent Publishing Platform (2016)

Although clinical research has been conducted on narcissism as a disorder, less is known about its effects on victims who are in toxic relationships with partners with Narcissistic Personality Disorder. Individuals with this disorder engage in chronic devaluation and manipulation of their partners, a psychological and emotional phenomenon known as "narcissistic abuse." Unfortunately, the full extent of what narcissistic abuse entails is not taught in any psychology class or diagnostic manual. In this book, survivors will learn:

•The red flags of narcissistic behavior and covert manipulation tactics, including subtle signs many survivors don't catch in the early stages of dating a narcissist.

•The motives behind narcissistic abuse and techniques to resist a narcissist's manipulation.

•Why abuse survivors usually stay with a narcissist long after incidents of abuse occur. (denne boka er såvidt meg bekjent aldri utgitt på norsk)

Null kontakt & motmakt - Narsisisster, medløpere og flygende aper

Forfatter: Anita Sweeney

1st wave books & art (2016)
1st wave books & art (2016)

Anita Sweeney har egen erfaring med narsissister i oppveksten og fra parforhold, og skriver som en tidligere utsatt, ikke som en terapeut. «Det sies at hele 15 % av befolkningen har en personlighetsforstyrrelse, der narsissister, sosiopater og psykopater tilhører. Mange har opplevd direkte og indirekte hvordan deres liv blir snudd på hodet og varig skadet av omgang med narsissister. For meg er det rett og slett blitt et «kall» å opplyse om hvordan de er, hvorfor de er slik, hvordan du best kan håndtere dem, sameksistere med dem om du vil og må, eksponere dem, komme deg unna dem og ta tilbake makten over eget liv igjen. Nettopp fordi hjelpeapparatet, rettsvesenet, politiet, barnevernet og andre offentlige instanser lar seg lure og bedra av narsissister, eller verre - skjermer dem, blir de utsatte sykeliggjort og stemplet som problemet. Det er uhørt og en tragedie. Jeg finner det derfor viktig å sette fokus på hvordan vi sammen skal endre dette giftige og farlige bakvendtlandet, for vi mangler kompetente fagfolk som ser alvoret og ikke lider av handlingsvegring."

NB!: Om du har erfart narsissistens mishandling, kan boken trigge minner som kan være ubehagelige. Ta deg pauser eller slutt å les til du måtte føle du er klar igjen. 

Psykopati

Forfatter: Mette K. F. Kreis m.fl.

Fagbokforlaget (2016)
Fagbokforlaget (2016)

Psykopati er i dagligtalen blitt synonymt med mennesker som begår kaldblodige og grusomme handlinger, for eksempel seriemord, terror og underslag i millionklassen. Denne boken går bakenfor de sensasjonelle fremstillingene og gir en faglig, men allment tilgjengelig introduksjon til psykopati hva er det, og hva kan vi gjøre med det? Boken er skrevet og redigert av eksperter i psykopati med tilknytning til Skandinavia. Med utgangspunkt i aktuell forskning undersøker forfatterne sentrale spørsmål rundt psykopati, for eksempel hvordan psykopatiske personlighetstrekk kommer til uttrykk, og hvordan og hvorfor denne personlighetsforstyrrelsen utvikles. Forfatterne tar også opp praktiske spørsmål, som hvordan psykopati differensieres fra andre psykiske lidelser, hvordan man foretar en klinisk vurdering og utredning, hvilken rolle psykopati spiller i rettslige sammenhenger, samt hvordan man behandler og håndterer mennesker med psykopati. Boken henvender seg til studenter og fagfolk innenfor psykologi, psykiatri, kriminologi, jus, sosialt arbeid og kriminalomsorgen, men også til andre interesserte lesere som ønsker å vite mer om psykopati.

En krokodil till förälder? - Allt utom kärlek

Forfatter: Jeanett Paludan

Management Partners (2016)
Management Partners (2016)

"En krokodille til forelder? Alt annet enn kjærlighet" er den andre boken i Jeanetts Paludans trilogi om "krokodiller". I boken vil du blant annet få innsikt i seksten sterke historier om hvordan det er å være et barn eller et barnebarn av en "krokodille". Hvis du er et barn eller et stebarn til en "krokodille", har en eller begge foreldrene dine  psykopatiske trekk, eller er narsissister eller machiavellister. Alle personlighetsforstyrrelser som inngår i det som kalles den mørke triaden. Å vokse opp i en familie hvor personlighetstrekkene fra den mørke triaden er sterke er vanskelige og ofte ensomt. Som barn har du sannsynligvis hatt det godt ut fra et materielt perspektiv, men bak den fine fasaden har tilværelsen vært tom for kjærlighet og følelsesmessig sikkerhet. Boken hjelper deg til å behandle og forstå hva du er, eller har vært utsatt for. Boken er også rettet mot dem som har barn med en "krokodille" (denne boka er såvidt meg bekjent aldri utgitt på norsk) 

En krokodil därhemma? Kärlek när den är som sämst

Forfatter: Jeanett Paludan

Management Partners (2015)
Management Partners (2015)

Jeanett Paludan jobber med å administrere "krokodiller" i organisasjoner og bedrifter. Her har hun samlet inn historier fra intervjuere med fakta og konkrete råd om hvordan en skal  komme seg bort fra "krokodillens" kjærlighets-grep. Hun er ledelseskonsulent, gründer, forfatter og foreleser. Denne boken er den første i en rekke bøker om hvordan man håndterer "krokodiller", både privat og profesjonelt. Jeanett bor i Malmö og har lenge jobbet for å hjelpe folk som kan trenge krefter, energi og mot til å endre sin egen situasjon. Hun er for tiden spesialist i å håndtere krisesituasjoner; på individnivå, gruppe og ledelsesnivå. I 2001 grunnla hun Management Partners. I dag er det et selskap med kontorer i både Stockholm og Malmö, som hjelper ledere til å oppnå suksess (denne boka er såvidt meg bekjent aldri utgitt på norsk) 

The Psychopath Inside: A neuroscientist's personal journey into the dark side of the brain

Forfatter: James H. Fallon

Current (2014)
Current (2014)

"Den siste skanningen i haugen var påfallende merkelig. Faktisk så det ut som den mest unormale av skanningene jeg nettopp hadde skrevet om, og antydet at den stakkars personen dette tilhørte, var en psykopat - eller i det minste en som delte et ubehagelig antall fellestrekk med en som var det .... Da jeg fant ut hvem skanningen tilhørte, så trodde jeg først at det måtte vær begått en feil .... Men det var det ikke. Skanningen var min". De første femtiåtte årene av sitt liv var James Fallon på alle måter en helt vanlig fyr. En vellykket nevrolog og professor ved en medisinsk læreanstalt, han hadde vokst opp i en kjærlig, støttende familie, giftet seg da han gikk på videregående skole og hadde tre barn og mange venner. Så fikk han vite den sjokkerende sannheten, som ikke bare kom til å påvirke hans privatliv og karrière, men som førte til at han måtte stille spørsmål ved sin egen identitet og sine naturlige tilbøyeligheter. "The Psychopath Inside" forteller den fascinerende historien om Fallons reaksjon på oppdagelsen av at han har hjernen til en psykopat (denne boka er såvidt meg bekjent aldri utgitt på norsk)

Jeg er fremdeles her

Forfatter: Veronica Kristoffersen

Publica (2015)
Publica (2015)

Les Veronica Kristoffersens ærlige bok om livet med psykopaten. Hun er den første som står frem i en bok under fullt navn og forteller absolutt alt. "Jeg var så liten, som en maur i en høystakk. Det var ingen som så meg, jeg var som ingenting! Hvorfor så ingen meg? Hvordan kunne jeg bli så isolert? Veronica Kristoffersen skriver om det å leve i et forhold med fysisk, psykisk og sosial vold. Med boken ønsker hun å hjelpe andre mennesker i samme situasjon. Frykten og angsten går hånd i hånd, men det finnes hjelp å få. Veronica Kristoffersen er født på Østlandet i 1971. Hun har tre barn, to sønner og ei datter. Hun jobber som sykepleier innen eldreomsorgen, og har bred erfaring og kunnskap innen omsorg og pleie." 

Hverdagens psykopater - mennesker der skader andre

Forfatter: Henrik Day Poulsen

Forlaget Liva (2014)
Forlaget Liva (2014)

Kender du en psykopat? Når du har læst Hverdagens Psykopater, kan du være sikker på, at du flere gange har stiftet bekendtskab med en. Måske arbejder du sammen med en, er gift med en eller har en ven eller veninde, som er psykopat. 
Psykopater er egoistiske, følelseskolde og tænder på risiko, løgne, dominans, magt og udnyttelse af andre. Psykopater kan også være charmerende og manipulere dig til at gøre ting, som du normalt aldrig vil drømme om. 
Bogen vil give dig et grundigt indblik i en psykopats psyke og give dig råd om, hvordan du tackler dem og beskytter dig selv. 
Bogen indeholder syv fantastiske fortællinger om psykopater. Du møder blandt andet direktør Halberg, der er rig og sadistisk, Markus som er den venstreorienterede idealist med konto i Schweiz, Sasha, der er kvinden, som tænder på dominans og nedgørelse af andre og internettrolden Solkongen, der for afløb for sine perverse frustrationer på nettet og i diverse chatrooms. Hverdagens psykopater er bogen til dig, der på kort tid vil lære at kunne spotte en psykopat i din dagligdag. Bogen er også til dig, der arbejder med psykopaten i en professionel sammenhæng, for eksempel som sagsbehandler, kontaktperson, læge, psykolog eller advokat.  (denne boka er såvidt meg bekjent aldri utgitt på norsk) 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition 

(DSM-5) 

Forfatter: American Psychiatric Association 

American Psychiatric Association (2013)
American Psychiatric Association (2013)

Denne 5. utgaven av den amerikanske psykiatriske foreningens diagnostisk og statistisk manual for psykiske lidelser (DSM-5), som brukes av klinikere og forskere til å diagnostisere og klassifisere psykiske lidelser, er produktet av mer enn 10 år med forskning av hundrevis av internasjonale eksperter innen alle aspekter av psykisk helse. Deres dedikasjon og harde arbeid har gitt et autoritativ verk som definerer og klassifiserer psykiske lidelser for å forbedre diagnoser, behandling og forskning. Denne håndboken som skaper et felles språk for klinikere som er involvert i diagnostisering av psykiske lidelser, inkluderer konsise og spesifikke kriterier som skal muliggjøre en objektiv vurdering av symptom presentasjoner i en rekke kliniske innstillinger; innleggelse på sykehus, konsultasjon med klinisk privat praksis og primær behandling. Den diagnostiske og statistiske manual for psykiske lidelser (5. utgaven) er den mest omfattende til nå og en kritisk ressurs for psykisk helse klinikere og forskere i alle retninger. Informasjonen i manualen er også verdifull for andre leger og helsepersonell inkludert psykologer rådgivere sykepleiere og yrkesmessig og rehabilitering terapeuter samt sosialarbeidere og rettsmedisinske og juridiske spesialister. DSM-5 er den mest omfattende håndboken for diagnostisering og klassifisering av psykiske lidelser til dags dato (denne boka er såvidt meg bekjent aldri utgitt på norsk)

Psykopatene blant oss

Forfatter: Anne Brudevold

HippieMedia (2011)
HippieMedia (2011)

Psykopater og psykopati er et stadig tilbakevendende og aktuelt tema. Det angår oss alle, for psykopatene finnes blant oss. Dessverre oppdager vi det ofte for sent, eller kanskje ikke i det hele tatt, og kan bli utsatt for store belastninger og skader. Denne boken beskriver hvordan psykopater kan opptre på mange forskjellige måter. Vi får et innblikk i psykopatenes væremåte og bruk av manipuleringer. Boken viser til forskning som kan gi indikasjoner på hva psykopati er, og hvordan psykopati utvikles. Her kan vi lese hvordan psykopater kan opptre forskjellig i forskjellige sammenheng og situasjoner, og hvordan de kan utmanøvrere og forvirre sine ofre. Boken inneholder flere eksempler på hvordan psykopater kan skaffe seg makt og ødelegge for sine omgivelser fra individer, familier, venner, kolleger og organisasjoner, til politikk og land, og helt til å ødelegge verdensfreden. Boken gir en oversiktlig og klar fremstilling av den psykopatiske personlighetsforstyrrelsen. Vi får en forståelse av nødvendigheten av å forstå hva denne personlighetsforstyrrelsen er, slik at det kan bli mulig å gjenkjenne den og unngå å bli fanget i psykopatenes ødeleggende nett. 

ICD-10 2011- den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer

Forfatter: World Health Organization (WHO)

Helsedirektoratet (2011)
Helsedirektoratet (2011)

Femte utgaven (2011) av ICD-10 boken er gjort gjeldende for spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2011. På oppdrag fra Helsedirektoratet har KITH ledet revisjonsarbeidet med støtte fra en referansegruppe for ICD -10. I denne nye utgaven er alle endringer fra WHO og nasjonale tilpasninger frem til og med januar 2011 blitt innarbeidet.

Gir kliniske beskrivelser, diagnostiske retningslinjer og koder for alle atferds- og mentale forstyrrelser som faller inn under klinisk psykiatri. Boken er basert på og tar utgangspunkt i kapittel V i den tiende revisjonen av den internasjonale statistiske klassifiseringen av sykdommer og relaterte helseproblemer (ICD-10). De kliniske beskrivelsene og diagnostiske retningslinjene ble til etter feltstudier fra over 700 klinikere og forskere fra 110 institutter i 40 land. Denne  boken er derved sluttproduktet av den største forskningsinnsatsen som noensinne er foretatt for å forbedre den psykiatriske diagnostiseringen. Alle anstrengelser er gjort for å definere kategorier hvis eksistens er vitenskapelig forsvarlig og klinisk nyttig. Klassifiseringen deler personlighetsforstyrrelser inn i ti grupper i henhold til viktige og vanlige temaer/emner eller beskrivende likheter.  For hver lidelse gir boken en fullstendig beskrivelse av de viktigste kliniske trekkene og alle andre viktige, men mindre spesifikke tilknyttede funksjoner. Diagnostiske retningslinjer indikerer antall, balanse og varighet av symptomer som vanligvis kreves før en sikker diagnose kan stilles. Inkludering og eksklusjonskriterier er også gitt, sammen med forhold som skal vurderes ved differensialdiagnose. Retningslinjene er formulert slik at det opprettholdes en grad av fleksibilitet for diagnostiske avgjørelser i klinisk arbeid, særlig i situasjonen der det må stilles foreløpig diagnose før det kliniske bildet er helt klart eller informasjonen er fullstendig.

NB!: Ny oppdatert versjon ventet i 2019

Ut av psykopatens grep 

Forfattere: Aud Dalsegg og Inger Wesche

Aschehoug (2010)
Aschehoug (2010)

Psykopater kan være livsfarlige for sine omgivelser. Boken handler om psykopatens ofre, hvordan det oppleves å være i en psykopats makt, og hva man konkret kan gjøre for å komme ut av den vanskelige situasjonen og helsefarlige relasjoner. Forfatterne tar også opp barns situasjon og hvilke konsekvenser en psykopats adferd kan få for dem, mobbing og psykisk vold i arbeidslivet, og hvilken rolle den tredje part i form av hjelpeapparat og andre utenforstående spiller. Bak i boken er en liste over aktuelle hjelpeinstanser. Har litteraturliste. 

Manipulasjon - Forståelse og håndtering

Forfatter: Grethe Nordhelle

Gyldendal (2009)
Gyldendal (2009)

Forfatteren har mange års erfaring som mekler, og hun opplevde stadig at manipulasjon var et innslag i de prosessene hun var involvert i. Blir man utsatt for manipulerende adferd, svekkes dømmekraften. Skal man avsløre fenomenet, kreves derfor en skjerpet bevissthet og kjennskap til manipulasjonens mekanismer. I denne boken analyserer forfatteren manipulasjon, viser hvordan man kan avsløre den, og peker på hvilke mottiltak man kan sette inn. Siden manipulasjon også foregår i behandlings sammenhenger, er det særlig viktig for fagpersoner å være oppmerksom på den. Denne boken henvender seg derfor særlig til psykologer, dommere, advokater, leger og andre helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker i krevende situasjoner.

Psykopat? - historier fra virkeligheten

Forfatter: Lisbeth F. Brudal

Fagbokforlaget (2007)
Fagbokforlaget (2007)

I "Psykopat?" skriver Lisbeth F. Brudal om de såkalte ikke-kriminelle psykopatene og om mennesker med psykopatiske trekk. Boken gir en beskrivelse av menn og kvinner som stort sett gjør som de vil - men som ikke nødvendigvis kommer på kant med loven. Mange av disse menneskene er likevel asosiale i en viss forstand, fordi de er uten respekt for vanlige sosiale normer. Derfor krenker de lett andre mennesker. De har ofte alt for store tanker om seg selv, og de legger gjerne skylden på andre når noe går galt. Psykopati betyr psykisk smerte. Tidlige, alvorlige traumer og avvisning fra omgivelsene, og store sjokkopplevelser senere i livet, kan medføre en spesiell smerte i sinnet. Denne smerten er en dyp følelse av skam og en destruktiv opplevelse av ikke å være verdt noe. Det som kjennetegner psykopater og mennesker med psykopatiske trekk, er at de ikke viser medfølelse. Det kan virke som om de har et hjerte av stein. "Psykopat?" gir en lettfattelig innføring i et vanskelig og utfordrende emne, og svarer på spørsmål som: Hvordan utfordrer psykopatene oss? Hvordan skal vi møte dem? Forstår de seg selv, og kan de endre seg? Dr.philos. Lisbeth F. Brudal har i en årrekke arbeidet som psykoterapeut og forsker. Hun er spesialist i klinisk psykologi og har sin doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt tolv fagbøker, de tre siste på Fagbokforlaget. Bøkene hennes er utgitt på flere språk, blant annet dansk og russisk.

Hersketeknikk 

Forfattere: Hilde Sandvik og Jon Risdal

Spartacus (2007)
Spartacus (2007)

En håndbok som identifiserer hersketeknikker i arbeidsliv, hjemmet og i offentlige debatt - og som lærer deg å slå tilbake, der og da. "Lett gjenkjennelige, morsomme og rystende eksempler" (Anne Lindmo). Har du blitt oversett på møter? Blir du sablet ned i debatter uten at du helt kan gjøre rede for hva som skjedde? Får du ros for å ha vært «flink jente» eller føler deg som en tosk etter den strålende festen der «alle» var til stede?  Først etterpå kommer raseriet over å ha blitt utsatt for hersketeknikker. Men da er det for sent å ta til motmæle. Denne boka lærer deg å avsløre hersketeknikkene og slå tilbake! Forfatterne kartlegger, analyserer og setter navn på hersketeknikker i dagens Norge. De viser hvordan primitive teknikker kan brukes til å sette mennesker ut av spill. Boka har rikelig med eksempler og historier fra virkeligheten som de aller fleste vil kjenne igjen, enten de er fra dagligliv eller fjernsynsdebatter.

Psykopati og forsvarsmekanismer

Forfatter: Rune Fardal

Rune Fardal har studert psykopati, narsissisme og personlighetsforstyrrelser i en årrekke. Han er leder for Landsforeningen for psykopatofre, en forening som på idealistisk basis prøver å skaffe til veie informasjon om psykopati og beslektede emner. Mens narsissisten kan fornemme sitte eget selv på en ubevisst måte, og derigjennom forskjellen på kjerneselvet og det falske selv, lever psykopaten ut sitt falske selv tilsynelatende uten noen kontakt med kjerneselvet! Mens narsissisten tviler på seg selv, tilkjennegir psykopaten ingen slik tvil! Mens narsissisten fremdeles henger på kanten av stupet har psykopaten falt utfor for lenge siden! Psykopater og narsissister er mennesker som i kraft  av emosjonelle og neuropsykologiske mangler og defekter i tidlig alder, på ulikt vis tar i bruk de psykologiske forsvarsmekanismer de rår over. Deres arsenal av negative adferdstrekk medfører enorme lidelser for deres nærmeste omgivelser. Manglende kunnskap om dette syndromet har bidratt til å ødelegge mange både barn, voksne og hele familiers liv. Å se det dokumentert at sakkyndige psykologer sender barn til narsissistiske/psykopatiske foreldre, viser hvor tragisk kunskapsmangel om disse manipulasjonens mestre er! Det er å håpe at denne boka kan bidra til å bryte den tabu-barrieren som omgir psykopatibegrepet

NB!: Rune Fardals litteratur index er tilgjengelig på internett

Machiavelli - reven i hønsegården

Forfatter: Trond berg Eriksen

Universitetsforlaget (2006)
Universitetsforlaget (2006)

Machiavelli (1469-1527) blir hyppig sitert for sin overbevisning om menneskenaturens grunnleggende fordervelse, grusomhetens velgjerninger og for sin gjennomtenkte og prinsipielle kynisme. I denne boken gis en historisk bakgrunn for å forstå hvorfor Machiavelli tenkte som han gjorde. Machiavelli avgrenset det politiske til et eget felt, styrt av egne lover. Selv om hans beskrivelser av politikken på begynnelsen av 1500-tallet ikke stemte helt, fikk han mer og mer rett etter hvert som politikk, militærvesen og statsapparat utviklet seg slik den faktisk gjorde opp mot vår egen tid. Forfatteren mener et portrett av Machiavelli vil være et bidrag til å forklare hvorfor vi moderne mennesker tenker slik vi gjør om makt og politikk. Etter hvert har Machiavelli blitt et synonym for kynisk beslutningsdyktighet og maktrealisme, og forfatteren påpeker at popularitet nødvendigvis følges av banaliseringer. Boken er skrevet for dem som ønsker å komme bak slike banaliseringer. Har bibliografi og register.

The sociopath next door

Forfatter: Martha Stout 

Broadway Books (2005)
Broadway Books (2005)

En praktiserende psykoterapeut tar en grundig gjennomgang av sosiopatene - individer med en antisosial personlighetsforstyrrelse som ikke har noen samvittighet eller skyldfølelse eller skam - som vi møter i hverdagen, og beskriver egenskapene til slike individer, hvordan man kan gjenkjenne dem for hva de er, og hvordan du kan beskytte deg mot slike sosiopater

Hvem er denne djevelen du kjenner? Er det din løgnaktige og bedrageriske tidligere ektefelle? Din sadistiske lærer på gymnaset? Sjefen din som elsker å ydmyke deg i møter? Kollegaen som stjal ideen din og utga den for å være sin egen? På sidene til "The sociopath next door" vil du innse at eksen din ikke bare ble misforstått. Hun eller han er en sosiopat. Og sjefen din, læreren og kollegaen din? De kan være sosiopater de også. Vi er vant til å tenke på sosiopater som voldelige kriminelle, men i "The sociopath next door" avslører Harvard-psykolog Martha Stout at  sjokkerende 4 prosent av alle mennesker - én av femogtyve - har en ofte uoppdaget mental forstyrrelse, der hovedsymptomet er at  personen ikke har samvittighet. Han eller hun har overhode ingen evne til å føle skam, skyld eller anger. En av tjuefem av de vi omgir oss med til daglig er derfor i all hemmelighet en sosiopat. De kan være din kollega, din nabo, eller til og med en i din nære familie. Og de kan bokstavelig talt gjøre hva som helst og føle absolutt ingen skyld overhode. Hvordan gjenkjenner man dem ute anger? En av deres viktigste egenskaper er en slags glød eller karisma som gjør sosiopater mer sjarmerende eller interessante enn de andre menneskene rundt dem. De er mer spontane, mer intense, mer komplekse eller til og med mer sexy enn alle andre, noe som gjør dem vanskelig å identifisere og gjenkjenne og som lar oss lettere bli forført av dem. I utgangspunktet er sosiopater annerledes fordi de ikke kan elske. De vet ikke hvordan. Sosiopater lærer tidlig å etterligne følelser, men innerst inne er de likegyldige til andres lidelse. De lever for å dominere og for spenningen med å vinne. Faktum er at vi alle nesten helt sikkert vet om minst en eller flere sosiopater allerede. En del av opplevelsen når vi leser "The sociopath next door" er øyeblikket da vi plutselig kjenner oss igjen i at noen vi kjenner - noen vi jobbet for, eller var involvert med eller stemte for - er en sosiopat. Men hva gjør vi med den kunnskapen? For å bevæpne oss mot sosiopaten lærer Dr. Stout oss å stille spørsmål ved autoritet, mistenke smiger og være på vakt med hensyn på medlidenhet. Fremfor alt skriver hun, når en sosiopat vinker deg med, ikke bli med på leken. Det ender alltid med den hensynsløse mot røkla, og "The sociopath next door" vil vise deg hvordan du kan gjenkjenne og beseire denne djevelen som du kjenner.  (denne boka er såvidt meg bekjent aldri utgitt på norsk).

Uten samvittighet - Psykopatene blant oss og deres foruroligende verden 

Forfatter: Robert D. Hare

Ad Infinitum (2003)
Ad Infinitum (2003)

Folk flest føler både avsky og fascinasjon overfor bildene av kaldblodige, samvittighetsløse mordere som i økende grad befolker filmene, fjernsynsprogrammene og avisoverskriftene våre. Med sine avskyelige kriminelle overtredelser av samfunnets regler er seriemordere som Ted Bundy og John Wayne Gacy blant de mest dramatiske eksempler på psykopaten. Personer med denne personlighetsforstyrrelsen er fullstendig klare over konsekvensene av sine handlinger, og vet forskjell på rett og galt, likevel er de skremmende selvsentrerte, hjerteløse, og ute av stand til å bry seg om andres følelser. Det som kanskje er det mest skremmende, er at de for sine intetanende ofre ofte virker helt normale. Dr. Robert D. Hare presenterer et uimotståelig portrett, basert på 25 år med navngjeten vitenskapelig granskning, av disse farlige kvinner og menn, og gir en levende beskrivelse av en verden av bedragere, svindlere, voldtektsforbrytere og andre utbyttere som sjarmerer, lyver, og manipulerer sin vei gjennom livet. Er psykopater gale, eller ganske enkelt onde? Hvordan kan de gjenkjennes? Og hvordan kan vi beskytte oss? Denne boken skaffer til veie solid informasjon og overraskende innsikter for enhver som søker å forstå denne ødeleggende tilstanden. 

Psykopatenes makt - hvordan du kan bli fri

Forfatter: Raimo Mäkelä

Lunde (2000)
Lunde (2000)

Mange lider fordi de har nærkontakt og samarbeid med psykopater. Mennesker med personlighetsforstyrrelser kan føre til oppløste fellesskap, sykemeldinger og ødelagte arbeidsplasser. Av og til kalles de maktmennesker, de som uten hemninger manipulerer og utnytter godtroende personer. Hva er kjennetegnene på en psykopat? Hvorfor får noen prosent av oss avvikende karaktertrekk? Forfatteren gir kortfattede og presise svar på slike spørsmål. Han forklarer også hvorfor psykopatene kan finne seg vel til rette i åndelige miljøer, og han gir kloke råd om hvordan en rent praktisk skal forbeholde seg til dem. Den norske eksperten på slike fenomener, professor dr. med. Tollak B. Sirnes, skriver i sitt forord: "Det beste med denne boken er at den er så konsentrert og kortfattet. Det står noe på hver linje, noe som ikke bare er riktig, men også viktig. Overfor overlegen kompetanse gis det bare èn reaksjon: Beundring ,.."

Personlighetsforstyrrelser 

Forfatter: Alv. A. Dahl

Stiftelsen Psykiatrisk opplysning, (1999)
Stiftelsen Psykiatrisk opplysning, (1999)

Mennesker med personlighetsforstyrrelser møter vi i mange sammenhenger. De kan være foreldre, ektefeller, slektninger, arbeidskolleger og andre personer vi møter i livet. Personer med denne diagnosen er ofte problematiske for mennesker rundt seg, og noen av dem plages selv, mens andre ikke har en følelse av at deres væremåte kan skape vansker for andre. Denne diagnosen er så utbredt at vi ikke kan unngå å støte på noen. Noe av det viktigste vi kan gjøre for vår egen og deres skyld, er å identifisere problemet, forsøke å forstå hvorfor problemene de skaper oppstår, og vite hvordan vi skal håndtere dette. 

HARE PCL-R  - Psychopathy Checklist-Revised 2nd Edition

Forfatter: Robert D. Hare

MHS (1998)
MHS (1998)

"Hare Psychopathy Checklist-Revised 2nd Edition": Den andre utgaven av Hare Psychopathy Checklist-Revised erstatter forgjengeren som det obligatoriske verktøyet for å vurdere psykopati. Ved å bruke den vil du finne at rettsmedisinske vurderinger av psykopati er systematiske og basert på ironclad data og forskning. Denne revisjonen bygger på en rekke artikler, rapporter, presentasjoner og avhandlinger som har dukket opp siden publiseringen av den opprinnelige PCL - R i 1991. Dr. Hare er en av verdens mest siterte forskere.

Sjekklisten består av 20 ledd og belyser på den ene siden psykopatens særegne mellommenneskelige stil og følelsesmessige fungering (kjennetegnet ved kynisk og følelsesløs manipulering av andre) og på den andre psykopatens impulsive og antisosiale livsstil. Totalskåren på PCL-R varierer fra 0-40. Jo nærmere maksimal skåre, jo mer vil en person ligne en prototypisk psykopat slik Hare forstår denne. En vanlig brukt diagnostisk grenseverdi internasjonalt er en totalskåre på 30 eller høyere. Noe forskning tyder på at den diagnostiske grenseverdien bør være noe lavere i Europa (25-26). Dette skyldes at sosiokulturelle forhold til en viss grad påvirker hvordan psykopati kommer til uttrykk i Europa i forhold til i USA og Canada.

Sjarmør og tyrann - Et innsyn i psykopatens og ofrenes verden

Forfattere: Alv.A.Dahl & Aud Dalsegg

Psykopatene finnes blant oss, og dukker med jevne mellomrom opp i aviser, ukeblader og på fjernsyn. De ekte psykopatene er heldigvis ikke mange, men skadene de kan påføre sine omgivelser er så omfattende at de likevel utgjør et problem. Begrepet "psykopat" har vært sterkt omdiskutert, blant annet fordi diagnostisering har vist seg å være vanskelig. Fordi psykopater mangler sykdomsfølelse kommer de heller ikke inn i behandlingsapparatet, og blir dermed vanskelige å studere. Studier av psykopater må dermed foregå enten via deres ofre, eller i sammenhenger der de ikke kan komme seg unna, som for eksempel i fengsel. Boken bruker også faktiske eksempler for å illustrere vanskelige situasjoner og muligheter. De fleste psykiatere kan imidlertid enes om at psykopati er en alvorlig personlighetsforstyrrelse, men å sette grensen mellom normale variasjoner og sykelige tilstander har vist seg å være vanskelig. Noen av kjennetegnene på psykopati kan være ekstrem selvopptatthet, kald likegyldighet overfor andres følelser, vedvarende løgnaktighet og uansvarlighet, og lav terskel for aggresjon. Disse personlighetstrekkene fører til at psykopater får stor negativ innvirkning på sine omgivelser - og i "Sjarmør og tyrann" finner du også egne kapitler om å bli utsatt for en psykopat - og råd om hvordan man best kan håndtere situasjonen.

NB!: Gratis tilgjengelig i digitalt format på Internett! 

Personlighet og personlighetsforstyrrelser 

Forfatter: Svenn Torgersen

Universitetsforlaget (1995), revidert: Gyldendal (2008)
Universitetsforlaget (1995), revidert: Gyldendal (2008)

Forfatteren søker å vise hvordan kombinasjonen av forskjellige personlighetsdimensjoner skaper spesielle personlighetstyper og hvordan disse typene igjen bestemmer hva slags personlighetsforstyrrelse som kan utvikles. Denne 2. utgaven er oppdatert faglig innen alle sentrale områder og de nyeste klassifikasjonssystemene er lagt til grunn. Boken er beregnet for alle som arbeider med mennesker og menneskelige problemer, slik som leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, pedagoger og andre helsearbeidere 

Psykopatens diktatur

Forfatter: Ingjald Nissen

Aschehoug (1945)
Aschehoug (1945)

Psykopatenes diktatur er en sentral bok i norsk psykologisk litteratur. Den utkom første gang i 1945, og har vært utgitt flere ganger senere. I boken utdypes en viktig tanke i Nissens forfatterskap: De psykopatiske menneskers terror i hverdagslivet er så omfattende at de alminnelige, sunne mennesker mister kraften og evnen til å forhindre at individer med uheldige karaktertrekk overtar samfunnsmakten. I debatten om de totalitære regimer har denne boken stått sentralt med sin forklaringsmodell. 

Essays and Aphorisms

Forfatter:  Arthur Schopenhauer

Penguin Classics (1976) 1st 1851
Penguin Classics (1976) 1st 1851

Schopenhauer, en av de største filosofene i det nittende århundre, trodde at menneskelige handlinger ikke er styrt, og derved bestemt av fornuft, men av "vilje" - et blindt og irrasjonelt ønske om det å fysisk eksistere. Dette utvalget av hans skrifter om religion, etikk, politikk, kvinner og mange andre temaer er hentet fra Schopenhauers siste arbeid, "Parerga og Paralipomena", som ble utgitt i 1851. Han skildrer menneskeheten som låst i en kamp som strekker seg langt utover det  "gode" og det "onde", at ethvert menneske står absolutt fritt i en gudløs verden der kunst, moral og selvbevissthet er vår eneste frelse. Denne innovative og pessimistiske måten å betrakte verden og menneskeheten på viste seg å ha stor innflytelse på filosofi og kunst, og påvirket blant annet arbeidene til Nietzsche og Wittgenstein og mange andre (denne boka er såvidt meg bekjent aldri utgitt på norsk)

Husk: Selv om bøker er dyre så er biblioteket gratis.

© 2019 Den skjulte psykopaten. 
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!